– Departementet har gitt oss i oppdrag å gjennomføre en utredning av undersjøiske løsninger innen konsept 5 i den opprinnelige konseptvalgutredningen for strekningen Ålesund – Bergsøya. Det vil si forbindelsen fra Vikebukt til Molde via Sekken, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen i en pressemelding fredag ettermiddag.

– I utredningen skal vi vurdere disse mulige løsningene opp mot samfunns- og effektmålene fra konseptvalgutredningen. Departementet sier i sin bestilling at utredningen bør gjøres på samme grunnlag som rapporten fra 2019 for kryssing av Romsdalsfjorden, for å gi et godt grunnlag for å sammenligne.

Statens vegvesen engasjerer nå et eksternt konsulentfirma til å gjennomføre utredningen.

– Vi velger å la et eksternt konsulentfirma gjøre jobben, slik at det skal være minst mulig tvil om den faglige uavhengigheten i utredningen. Resultatene av utredningen kan foreligge om ca. sju uker, sier Per Morten Lund.

E39-utredningen: – Forventer en avklaring fra statsministeren

Statens vegvesen utredet i 2019 ulike kryssinger av Romsdalsfjorden. Det kom da fram at Romsdalsaksen var betydelig dyrere enn Møreaksen. Møreaksen var best på nytte for trafikantene, for samfunnet som helhet og skåret best på målene om reisetid mellom Ålesund og Molde samt utvidelse av bo- og arbeidsmarkedene. Romsdalsaksen ga minst klimautslipp fra både bygging og transport.

– Vi ser at vi i 2019 i tillegg kunne sett på undersjøiske løsninger i Romsdalsaksen, som blant annet kan gjøre at man unngår konflikter med verneinteresser på Veøya. Det har Samferdselsdepartementet nå bedt oss om å gjøre, sier Lund.

Romsdalsaksen mener utrederne ikke har gjort jobben sin

Listhaug krever ny E39-utredning etter TK-avsløringer: – Masse her som stinker

Eposter avslører: Avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen