Ber folk ta hensyn: – Vi må være ute for å opprettholde smittevernet

Barnehage med viktig oppfordring til lokalmiljøet.