Det var i midten av mars at kommunestyret i Skaun vedtok å gi bensinstasjonen Best Børsa midlertidig bevilling til å selge alkohol.

Begrunnelsen var at tettstedets eneste dagligvarebutikk blir stengt fram til midten av november på grunn av ombygging, og at kommunene ville ha alkoholsalg i kommunen mens dagligvarebutikken holder stengt.

Nå har Statsforvalteren i Trøndelag kommet til at vedtaket er ugyldig. Grunnen er at det i Norge ikke er tillatt å selge alkohol i bensinstasjoner eller kiosker.

– Vi deler administrasjonens vurderinger i at Best Børsa er å anse som nettopp en bensinstasjon, og det er ikke åpnet for salg av øl på bensinstasjoner i Norge, sier fungerende kommunaldirektør Kjetil Ollestad hos Statsforvalteren i Trøndelag på deres nettsider.

Saken må nå behandles av kommunen på nytt.