Høringsinnspill vedrørende budsjett 2022 Heim kommune.

Det er med bekymring vi leser at dagsenteret for hjemmeboende med demens på Liabøen tas ut av budsjettet for 2022. Dette er et viktig tilbud for personer med demens og for de pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Halsa demensforening er en interesseorganisasjon som arbeider aktivt for denne gruppen. Vi har arbeidet med pårørendeskole, demensvennlig samfunn i Halsa, vennekafeer på institusjonene, demensaksjon for innsamling til forskning på demens sykdom, åpne informasjonsmøter, Aktivitetsvenner for personer med demens og nå det siste Måltidsglede. Det er mye å ta tak i, mye å jobbe med som kan lette hverdagen og bety noe både for personene med sykdommen demens og deres pårørende.

Vi vet og ser at det bor flere på bygda med tidlig fase av demens sykdom.

Vi vet at disse svært sannsynlig i løpet av få år, vil ha behov for avlastning, tilbud om aktiviteter og hjelp til å mestre hverdagen.

Vi vet at det er mange pårørende som sliter seg ut før de spør om hjelp.

Vi vet hvor viktig det er for personer med demens å få delta i små grupper hvor de er trygge, med kjent personal og små oppgaver som de mestrer.

Vi vet at det er prognoser som tyder på en dobling av personer med demens de nærmeste 20 åra.

Vi vet at et dagsentertilbud kan være avgjørende for å kunne bo hjemme lengst mulig.

Vi vet at kommunen sparer penger på at personer med demens bor hjemme lengst mulig, og at på lengre sikt kan det bli dyrere å legge ned tilbudet om dagsenter.

Følgende står på hjemmesiden til Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjemmeside:

Dagtilbud. Dagaktivitetstilbud er et viktig tilbud til personer med demens som bor hjemme. Det kan i mange tilfeller bidra til å forhindre, eller utsette behovet for sykehjem. Fra 2020 skal alle kommuner ha dagaktvitetstilbud.

Vi ber om at følgende blir tatt inn i saken om budsjett:

Det legges til rette for aktivitetstilbud to dager i uka på dagsenteret på Liabøen i 2022 og hele perioden i langtidsbudsjettet.

Les også

Jo, ordfører, det er «Liabø mot Kyrksæterøra»!

Les også

Budsjettet er ingen kamp med én vinner og én taper