For to uker siden skrev Tidens Krav om at Neptune Energy hadde startet boringen av letebrønnen Calypso i Norskehavet.

Og onsdag 16. november melder selskapet at det er gjort funn i brønnen.

– Neptune Energy bekrefter at det er påtruffet hydrokarboner i Calypso-brønnen, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er boreriggen «Deepsea Yantai» – driftet av Odfjell Drilling – som utfører arbeidet for operatøren Neptune Energy og lisenspartnerne Okea, Pandion Energy AS og Vår Energi ASA.

– Ved boring inn i reservoaret viste loggene at selskapet har påtruffet hydrokarboner. Ytterligere datainnsamling vil nå bli utført. Boreoperasjonen er fortsatt på et tidlig stadium, og det gjenstår å se om funnet inneholder kommersielle volumer, melder Neptune Energy.

Funnet skjer bare et kort stykke unna Kristiansund. Calypso-prospektet ligger 14 km nordvest for Draugen-feltet, og 22 km nordøst for Njord A-plattformen.

Også tirsdag kom det en god nyhet for den lokale oljenæringen, da Wintershall Dea overleverte PUD for andre fase av Maria-feltet i Norskehavet til olje- og energiminister Terje Aasland. Les mer her: