Når man har noe meget viktig på hjertet, er det ofte lurt å ta kontakt med en journalist for å få disse tankene ned på papiret og ut til leserne. Som oftest går det bra med denne lettvinte løsningen. Men det gjorde det ikke for Peder Rensvik da han ville lufte sine tanker om at den planlagte storsalen i kulturhuset Normoria er for liten.

Da jeg leste intervjuet var det ikke den omtenksomme og kreative Peder jeg hørte i min indre stemme, men absoluttene hos intervjueren som hauser opp Peder Rensvik og bruker all hans fantastiske innsats for musikklivet i Kristiansund og ellers på Nordmøre som argumenter mot realiseringen av det etterlengte kulturhuset.

Sterk dynamikk

Dette intervjuet har tent en brann der alle kulturhusets motstandere har fått den klageadgang de har ventet på. «Når selveste guruen er så full av forakt for det arbeidet som er gjort, må det være tillatt for oss andre å bidra i dette hylekoret». Alle sluser er nå åpne og alle vi som har ivret i skrift og tale i nærmere 40 år for dette prosjektet føler oss maktesløs mot denne lavinen.

Som medlem av den opprinnelige plankomiteen og i juryen i arkitektkonkurransen kunne selvsagt jeg også deltatt i et hylekor: «Prosjektet er ikke som det vi vedtok». Men dynamikken er så sterk at man har vært nødt til å godta endringene ikke minst fordi disse endringene er vedtatt i alle lokale og regionale organer og i Kulturdepartementet.

Vil ha de samme funksjoner

Man kan like det eller ikke; men alle de tre eierne – Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Den norske stat ved Kulturdepartementet – har vedtatt et prosjekt og lagt pengene på bordet. Det må man bare akseptere.

Og så vil jeg tilføye; Kulturhuset vil få de samme funksjoner som de hadde i det opprinnelige opplegget. Og det er det viktigste. Selve ideen om å skape et kulturelt aktivitetssentrum er beholdt. Her skal det være aktivitet fra morgen til kveld alle dagene i de kommende årene.

Til slutt: Etter at scenen ble snudd 90 grader, er det, etter mitt skjønn, mulig å øke størrelsen på Operasalen. Det kan skje når fellesøkonomien i det norske samfunnet er blitt noe bedre enn den vi har hatt i de årene det har vært arbeidet med dette prosjektet.

Illustrasjoner: Arkitektfirmaet Henning Larsen