Stadig er det i TK bruk av begrep som de fleste av oss for lengst har lagt på hylla. Det er journalistene som ikke har fått med seg viktige prinsipper i bruk av betegnelser.

For noen dager så vi det i artikkelen om hendelsen med mannen som døde pga overdose med snus. Han ble omtalt som en dement mann, han var altså sin diagnose. Her skulle det selvfølgelig stått mann med demens. For noen dager siden var det en overskrift med «misbruk» av barn. Barn kan ikke brukes og derved heller ikke misbrukes. Det korrekte er selvfølgelig overgrep.

Nå er det begrepet «utviklingshemmede» som slår imot oss. Igjen er noen sin diagnose. Mennesker som har en utviklingshemming er så mye mer enn det, selv om de har bare behov for et tilrettelagt tilbud.

Til slutt bør resten av media henge seg på NRKs definisjon av begrepet «bruker». Den definisjonen er det også mange i det offentlige salgsapparat, samt tjenesteytere som bør se på. God lesning!