Onsdag 7. september skal ekspertgruppa som Statens vegvesen har oppnevnt, dra på befaring for å undersøke jordskredet på Hennset i Heim. Det opplyser NGI – Norges Geotekniske Institutt – i en pressemelding.

Ekspertgruppa består av: Lars Andresen (NGI, leder), Anders Beitnes (Faveo Prosjektledelse), Johan Arnt Vatnan (Cajun Management AS), Arnstein Watn (NTNU) og Ingrid Havnen (NVE).

Disse er oppnevnt som en ekstern, uavhengig ekspertgruppe med fagfolk som har geoteknisk spisskompetanse og annen relevant fagkunnskap. Ekspertgruppen vil definere sitt mandat i overenstemmelse med oppdraget fra Statens vegvesen.

Tidens Krav kommer til å være på stedet onsdag ettermiddag når ekspertgruppa er tilgjengelig for pressen, og kommer med mer om befaringen i etterkant.