Appell fra markeringen 23. november:

Nok en gang må vi ta til motmæle for de som ikke har en egen stemme.

Nok en gang må vi her på Nordmøre vise både helseforetaket og regjeringspartiene at vi ikke vil akseptere reduksjon i tilbudet til fødende kvinner og nyfødte barn.

Helseforetaket som kun jobber etter sluttsummen på regnearket, evner tydeligvis ikke å ta inn over seg den belastningen de beslutningene som tas påfører ikke bare en by eller en region, men hele landet. Det koker i befolkningen.

At barselopprøret i det hele tatt er nødvendig, er en skam i ett av verdens rikeste land i 2022.

At bunadsgeriljaen er nødvendig, er en del av den samme skammen. Takk og pris for at dem står på.

Helseforetaket er ansvarlig for utførelsen av tjenestetilbudet til de fødende. Regjeringa, akkurat nå representert ved AP, SP, er ansvarlige for å sørge for at landets innbyggere sine behov blir ivaretatt.

Vi i rødt mener begge, både helseforetaket og regjeringa har sviktet. De svikter de fødende. De svikter de ufødte. De svikter de nyfødte.

Den eneste måten vi kan få bukt med denne utviklingen på er dersom regjeringen tar til vettet, tar ansvar, viser hvem som bestemmer, hvem som er valgt til å bestemme og viser retning ved å skrote helseforetakene - stake ut en ny kurs for helsetjenestene i Norge ved å innføre demokratisk, politisk styring slik at direktørene med sine flotte dokumentmapper ikke kan velge å se bort fra politiske vedtak.

Når regjeringa gir marsjordre så marsjerer dem. Men når regjeringas marsjordre ikke blir fulgt, ja da er det myndighetsforholdene og styringa av helsevesenet vi må endre da slik at styringa kommer tilbake til politikerne, tilbake til demokratiet, tilbake til folket.

Rødt er en av de tydeligste stemmene på Stortinget for akkurat dette. Derfor står vi her i dag, side om side med Bunadsgeriljaen, Nordmørslista og Barselopprøret i demonstrasjon for å vise styret i helseforetaket hva vi mener om at de bygger ned helsetjenestene, tar fra oss tryggheten, frarøver oss sikkerheten og kjører på med nedbygging og stenging av det ene tjenestetilbudet etter det andre.

Fordi fellesskap fungerer – vi gir oss aldri!