Det har de siste årene vært fokus på det norske barnevernet i norske og utenlandske medier. Spesielt i utlandet har barnevernet fått stor oppmerksomhet og det har blitt holdt flere demonstrasjoner mot det Norske barnevernet. Mange triste historier er kommet frem og det kan virke som vi har en ukultur i det norske barnevernet. Dette blir også konstatert av den Europeiske Menneskerettsdomstolen som har dømt Norge i mange saker de siste årene.

Hvorfor er det upopulært blant politikere å diskutere et så viktig tema når det tydeligvis er problemer med hvordan vi driver denne viktige institusjonen?

Min far satt i bystyret der hvor jeg vokste opp og for 20 år siden tok han opp barnevernssaken i bystyret. Dette var tydeligvis ikke populært, ingen andre var interessert i å ta opp dette temaet, inkludert partifeller. Dette husker jeg godt og jeg undret meg over at byens styringsorgan ikke var mer interessert i barnevernet. Og slik er det dessverre også i dag, de fleste politikere er ikke interessert i å ta denne kampen. Det er kritisk når Barne- og familieministeren stikker hodet i sanden i møte med alle sakene Norge er dømt i hos EMD.

Barnevernet selv holder også munn i møte med kritikken og vil ikke gjøre endringer. Slik kan vi ikke ha det i verdens beste land!

Partiet De Kristne er det eneste partiet jeg kjenner til som tar barnevernssaken på alvor. PDK har en god og konkret politikk på dette området og mener at familien må stå i fokus og hele strukturen i barnevernet må endres. «Vi vil legge ned det eksisterende barnevernet til fordel for et familievern med fokus på hjelp og gjenopprettelse av familien.» står det i PDKs program, og videre: «Vi mener det er naturlig å tenke på barnevernet som et familievern, som ikke setter foreldre og barn opp mot hverandre, men ser helheten og søker å finne en samlende vei videre for hele familien.»

Videre mener PDK at barnevernet må være statlig styrt og finansiert. Det er samfunnsbyggende å ha en samlet og sterk familie. I tillegg er det samfunnsøkonomisk smart å unngå å rive opp familien, men i stedet sette inn tiltak for å styrke den. Norge er ikke tjent med å ha et dårlig fungerende barnevern der hvor barn lider og foreldre drives inn i en håpløs situasjon. Hvis vi skal få tillit til det Norske barnevernet igjen, må det gjøres store omstruktureringer. Det er mennesker vi har med å gjøre og ikke bare et dokument på et skrivebord.

PDK oppfordrer til å stemme på oss hvis du også vil se en endring i barnevernet!

Les også

Gode barneverntjenester krever nok ansatte og nok tid