FO er det største forbundet for sosialarbeidere med høyere utdanning i Norge. Våre medlemmer jobber hver dag med barn og unge som har ulike utfordringer. Vi jobber for å skape en bedre barndom for mange. Alle vet at barndommen er viktig og at barndommen kan prege en person resten av livet. Fattigdom hos barn er både hjerteskjærende og grusomt. Det er ekskluderende. Det er uverdig.

Nye tall viser dessverre at 115.000 barn under 18 år lever i familier med vedvarende lav inntekt. Dette er mer enn én av ti barn. Familier med innvandrerbakgrunn og enslige forsørgere er overrepresentert. Antall barn som lever i risiko for fattigdom har i tillegg økt de senere årene. Pandemien har også medført utfordringer, både på inntektssiden i familiene, men også i forhold til redusert tilbud til sårbare barn.

Forskning viser at barn som lever i fattigdom møter større utfordringer enn andre på veien mot voksenlivet. Mange føler seg utenfor. De har ikke mulighet til å være med på det samme som de andre i barnehagen eller i klassen.

Fattigdom hos barn må bekjempes!

Treffsikkert

Å øke barnetrygden er et av de mest treffsikre sosialpolitiske tiltakene for å forebygge at barn vokser opp i fattigdom.

Sosialhjelp er ment å være en kortvarig ytelse, men i praksis mottar mange sosialhjelp over lengre tid.

Dagens ordning innebærer at kommunene selv kan bestemme om barnetrygden medregnes i inntektsgrunnlaget ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Dette er både urettferdig og uforståelig. Er det ikke disse barna som trenger barnetrygden mest?

FO mener denne praksisen kan sammenliknes med tidligere praksis hvor barns inntekt ble tatt med i beregningen av økonomiske sosialhjelp. Dette ble heldigvis endret. FO mener en liknende lovendring må gjøres for barnetrygd. Barnetrygden må holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Dette kan ikke være opp til den enkelte kommune.

I Møre og Romsdal er det ulik praksis. I for eksempel Ålesund, Rauma, Smøla, Stranda, Sula, Sykkylven og Ørsta avkortes ikke sosialstønaden. Her regnes barnetrygda ikke som inntekt. I mange kommuner, for eksempel Kristiansund og Molde, avkortes ytelsen. Her mener man at barnetrygda er inntekt og avkorter sosialstønaden.

Politikk og vilje

Barn skal ikke vokse opp i fattigdom i Norge. Det handler om politikk. Det handler om vilje. Det handler om prioriteringer. Det handler om valg.

I årets storingsvalg kan vi stemme for å gi barn en bedre oppvekst. Lovverket må endres, og barnetrygden må holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Barnetrygden må økes slik at alle barnefamilier får litt mer penger på konto hver måned. Sammen kan vi gi alle barn litt bedre muligheter.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det krever at vi engasjerer oss og stemmer på partier som prioriterer en helhetlig sosialpolitikk for barn og unge.

Godt valg.

Les også

Fattigdommen i Kristiansund skal bekjempes