Hvor langt ned på prioriteringslisten er det mulig å plassere de yngste barna?

Barnehagesektoren sviktes nå fra flere kanter og barnehagene får det stadig vanskeligere med å gi barn under skolealder et godt pedagogisk tilbud. 7. oktober kom regjeringens statsbudsjett for 2021, hvor de foreslår kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager med 215 millioner kroner. Det argumenteres med at mange private barnehager får mer i tilskudd enn reelle pensjonskostnader, til tross for at 4 av 10 private barnehager gikk med underskudd i 2019, og 5 av 10 går mot underskudd i 2020. Mange barnehager melder om at dette kan bli kroken på døra, noen på kort sikt, andre håper de kan få det til noen få år. Uansett må det skjæres inn til beinet for at det skal gå. Både leker, opplevelser og vikarbruk må vike. Det betyr et dårligere pedagogisk tilbud til barna, og dårligere arbeidsforhold for de ansatte.

I forbindelse med kuttforslaget 7. oktober uttalte likevel Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby følgende «Vi skal ha et godt og mangfoldig barnehagetilbud, med små og store barnehager, og med gode arbeidsforhold for de ansatte».

Her i Møre og Romsdal har vi 276 barnehager, nesten halvparten er private. Det er med andre ord mange barn som nå risikerer et dårligere tilbud bare her hos oss.

Men det stopper ikke der! Kommunene kommer også med sine budsjetter i disse dager. Ser vi for eksempel på Ålesund kommune, hvor hele 42 av 65 barnehager er private, foreslås det nå å legge ned 3 kommunale barnehager. 58 store og 32 små barn vil i så fall miste sine barnehageplasser. I tillegg skal det reduseres både antall barn og ansatte med 124 plasser og 20 årsverk i åtte andre kommunale barnehager. Det budsjetteres med å spare 6,9 millioner på dette. Men det forventes også at barna som mister plass i kommunal barnehage får plass i private barnehager. I så fall vil det generere 6,6 millioner kroner mer tilskudd til private barnehager for å tilby disse barna plass. 300 000,- er da den reelle besparelsen fylkets største kommune kan regne med å få i 2022 på bekostning av at nesten 200 barn mister barnehageplassen sin i nærområdet, skilles fra vennene sine og risikerer å måtte reise langt til sin eventuelle nye barnehage.

Og hvem er det som forventes å ta imot disse barna? Jo det er de private barnehagene som skal få kutt i tilskudd og må skjære inn til beinet for å overleve. Enn så lenge..

Dette er situasjonen her i fylket. Om stat og kommuner rundt om skal fortsette å svikte barnehagene fra hver sin kant er vi dypt bekymret på vegne av barnehagebarn og ansatte i Møre og Romsdal. Vi frykter det mangfoldige barnehagetilbudet Melby sier vi skal ha blir nærmere og nærmere utopi!

Er ikke barna våre mer verdt enn dette?

Monica Lunde Ludvigsen, fylkesstyret i Møre og Romsdal