Samtidig som Høyre-regjeringen har utsatt ny barnehagelov tre ganger, selger kommersielle aktører barnehagebygg for milliarder. For Arbeiderpartiet er det viktig at skattepengene blir brukt til barnehage, ikke økonomisk gevinst.

Vi vil hindre en utvikling der barnehager blir spekulasjonsobjekter for store investorer. Da må vi verne om de ideelle og barnehagene som ikke tar ut store utbytter. Våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut profitt. De siste årene har færre ideelle aktører drevet barnehager og de barnehagenes eierskap er i hendene på noen få store aktører. Vi må ta nye grep i lovverket som sørger for at pengene vi bruker går til å styrke barnas hverdag.

Når regjeringen utsetter å ta hånd om problematikken i barnehagen, har blant annet svenske eiendomsgiganten Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) kjøpt 138 barnehagebygg. Selgeren er den private kjeden Læringsverkstedet, som vil fortsette å drive barnehager i byggene mot at de betaler leie. Eksperter betegner milliardhandelen som svært lukrativ for SBB. Det er fordi private barnehager, på lik linje med offentlige, finansieres av kommunale tilskudd. I 2018 utgjorde disse omtrent 20 milliarder kroner. Det gjør barnehagene til gode betalere og gir lav risiko for utleier.

Denne typen salg burde vært forbudt. I lovverket betyr det en stram og tydelig regulering av kjøp og salg av eiendommer og selskaper, slik som vi har gjort med skoler. Smutthullene må tettes og en ny strengere lov må på plass.

Et annet eksempel på at vi har for svak oppfølging av de private aktørene i barnehagemarkedet er Gråtass Barnehage i Fredrikstad. Der hadde eierne kjøpt ferieleiligheter på Hafjell og Tyrkia, gitt seg selv styrehonorar på 550.000 kroner og kjøpt biler til privat bruk. Slike eksempler bør reise spørsmålet om hva som er en klok bruk av skattebetalernes penger og om dette er til barnas beste.

Arbeiderpartiet mener fellesskapets midler skal brukes til å løse fellesskapet oppgaver. Også i barnehagen.