I Heim kommune er det i dag 5.924 innbyggere, 288 stk av disse er mellom 0-4 år og 45 av disse er født i 2020. I 2030 skal vi være 240 færre innbyggere og i 2050 skal vi være 587 færre enn i dag ifølge ssb. I perioden 2020- 2024 forventes en reduksjon i barnekull på 20 % eller ca 17,125 færre unger i denne perioden enn foregående. Før kurven vil stabilisere seg noe. Men som saksbehandler for oppvekst sier, for oss pleier det å slå dårligere ut.

Hvis man tar utgangspunktet i valgkretsene og stemmeberettigede får man en god oversikt over hvor folk bor. I synkende rekkefølge får vi Kirksæter (2.637), Liabø (501), Valsøyfjord (440), Vinjeøra (430), Halsa (326), Svanem (300) og Ven (164).

Kommunen har dårlig råd og skal spare inn 20 millioner i år, denne jobben ble delegert til rådmannen og saksbehandler i kommunen gjennom vedtak 142/20 . Det er spesielt i staben til rådmannen og i oppvekstsektoren at man skal svinge ostehøvelen. Barnehagestrukturen på Kyrksæterøra blir eksplisitt nevnt av rådmannen, så her kuttet man effektivt ved å legge ned avdelingen Stjernen ved Grøtnes barnehage (- 18 plasser), men det er her ifølge utredningen mye av problemet ligger. På Kyrksæterøra er det per i dag 120 private barnehageplasser som «øker tilskuddet til private barnehager i 2021 med 4,5 millioner kroner ifht 2020.» Men å kutte de resterende 4,5 millionene der problemet ligger er ikke aktuelt. Saksbehandler for oppvekst sier at det ikke var han som bestemte at det skulle opprettes private barnehager på Kyrksæterøra i sin tid og så lenge de driver etter reglene kan ikke kommune gjøre noe annet enn å betale ut tilskudd.

Får plass, men hvor?

Nå har saksbehandler hostet opp den løsningen som fungere best, legg ned Halsanaustan barnehage og kostnadseffekten er beregnet til å bli 1.645 millioner kroner fra 2022. Oppdrag utført!

Men en ting er sikkert, det var ikke kommunestyret i gamle Halsa som en gang for lenge siden ga 2 private barnehager på Kyrksæterøra tilsagn til å starte opp driften!

Saksbehandleren er på foreldremøte opptatt av å orientere oss om at totalt ligger Heim kommune 6,5 millioner over den nasjonale rammen for drift av barnehager i sammenlignbare kommuner. Dette er mye på grunn av den krevende desentraliserte strukturen og de private barnehagene. Men jeg ønsker å orientere om at 2 millioner skyldes den desentralisert driften (8 lokaliteter for barnehager i kommunen og forsvarlig bemanning) og at driftstilskuddet til private barnehager står for 4,5 millioner kroner av overforbruket.

Vi foreldre i Halsanaustan barnehage har fått beskjed om at ungene våre får barnehageplass fra høsten 21, men det er uvisst hvor. De voksne som jobber i barnehagen og kjenner barna våre, har fått beskjed om at kommunen mener det er omstillingsmuligheter innad i Heim kommune, men hvor vet ikke kommunen.

Stor overgang

Nærmeste barnehage ligger på Liabø, da vi kom til Halsa i 2018 fikk vi beskjed om at det var 30 plasser på Liabøen og at det var fullt der. Halsanaustan hadde 20 plasser og der var det plass til oss. I år er det 29 barn i Liabøen barnehage og 9 på Halsanaustan, 9 barn skal begynne i første klasse og 10 barn er født i kretsene Halsa/ Liabø i 2020. Men i saksfremlegget har barnehagene fått omgjort små barnsplassene til stor barn og vips er det plass til 40 eller 47 barn. De 45 barna som var født i 2020 i Heim var det 6 i område Betna/ Halsa og 4 på Vågland, mest sannsynlig vil barna enten gå i Halsanaustan eller Liabø barnehage. Det vil i løpet av barnehageåret 2021/2022 sannsynligvis være behov for minst 40 barnehageplasser i området ( 29 barn som idag går i Liabø/ Halsanaustan barnehage+ 10 barn født i 2020+ 1 tilflytter).

Les også:

Les også

Halsanaustan barnehage: – Resultatet av en nedlegging blir trolig stagnasjon og enda mer forgubbing

Les også

Vil kjempe for å beholde Halsanaustan barnehage

Les også

Data er ikke bare tall. Det er også fortellinger. Her er min – om Halsanaustan barnehage

Til opplysning har barn etter barnehageloven krav på et lekeareal inne når de er under 3 år på 5,3 kvm per barn og barn over 3 år på 4 kvm. Lekearealet ute skal være 33 kvm per barn under 3 år og 24 kvm per barn for de over 3 år. Totalt areal på barnehagefakta er oppgitt til 189 kvm på Liabø, eller delt på storbarn areal blir det etter fremlegget (189/47=) 4,02 kvm lekeareal for hvert barn. Minstekravet på totalt lekeareal ut er (24*47=) 1.128 kvm med tallene ovenfor, totalt tomteareal på tomta der Liabøen barnehage ligger er 2.968 kvm.

Hvis man tar utgangspunkt i at man neste barnehageår har 30 barnehagebarn over 3 år og 10 under trenger man minimum et areal på 173 kvm innendørs og 1.050 kvm i lekeareal ute.

Det blir en stor overgang for barna på Halsanaustan som har hatt 15,6 kvm per barn med lekeareal inne, stort inngjerdet utelekeareal og i skogen ovenfor lekearealet har ungene sine egne fuglekasser og gamme for turbruk.

Krevende pendling

I område rundt Halsanaustan finner man 70-80 arbeidsplasser i bedrifter med flere ansatte og mange enkeltmannsforetak. Det er butikk, felleskjøp, kiosk, barnehage, samlingsplasser, boligfelt og mange gårdsbruk. I dag består leieinntekten fra barnehagen for en stor del av grunnlaget for driften av Stornaustet, som rommer mange og viktige funksjoner for Halsa ( kontor for bedrifter, treningsareal i gymsalen, møtelokale for lag og foreninger). Det er 11 km til Liabøen med nærmeste barnehage, som vil bli smekkfull ved nedleggelse og neste barnehage er på Enge i Valsøyfjord 23 km unna. Hvis man legger ned barnehagen vil det ha store ringvirkninger på næringslivet, lokalmiljøet, bolyst og muligheter for tilflytting.

Det blir krevende å pendle både til Tingvoll og Surnadal, siden formannskapet har vedtatt i sak 4.21 å kutte åpningstiden i barnehagen til 9,30 t. Reiser man fra Halsanaustan kl 06.35 får man levert når barnehagen åpner kl 07.00, er på jobb i Surnadal kl 08.00 og med 7,5 t arbeidsdag er man ferdig 15.30. Da er man på Enge kl 16.30, men dette er er på sommerstid og med flyt i trafikken. Da er barnehagen stengt. Dette vil føre til at det er umulig å pendle på arbeid til Surnadal eller Tingvoll, som er vanlige pendlerkommuner i område Halsa- Liabø.

Krever helhetlig plan

I Heim kommune er det 4 relativt like store valgkretser, i gamle Hemne har man både skole og barnehage i kretsene, mens Halsa har barnehagene spredt og en sentralskole. Tettstedene i gamle Halsa ligger på en snor, mens i gamle Hemne ligger de som en stjerne med Kyrksæterøra i midten med armer på mellom 14- 16 km til de forskjellige grendene, inklusiv til Venastranda i gamle Snillfjord kommune. Den minste kretsen i Heim er i disse dager på vei til å få en ny barnehage til 35 millioner kroner med akkurat like mange barnehagebarn som Halsanaustan, der barnehagen skal legges ned. Kretsene er i utkanten av kommunen i hver sin retning. Dette tar seg ikke ut!

Jeg undres også over om denne saken er godt nok opplyst for kommunestyremedlemmene som skal fatte ett vedtak som har store konsekvenser for Halsa-bygda, 5 flotte ansatte (460 % ressurs tilsammen), 9 trygge barn og deres foreldre. Saken ble sendt ut til de folkevalgte fredag den 15.01.21, tirsdag 19.01.21 fattet formannskapet vedtak om nedleggelse (jf vedtak 5.21), onsdag 20.01.21 ble foreldrene informert om vedtaket med høringsfrist 26.01.21 og 28.01.21 skal kommunestyret fatte vedtak.

Det er på tide å legge en helhetlig plan og ikke kutte i øst og vest etter rådmannens forgodtbefinnende. Sentralisering er viktig for de fleste parti i kommunen. Men Høyre og Halsalista ønsker i iallfall å lage en plan og se på konsekvensene av kuttene, FØR kuttpakken bankes igjennom.