I 1988 åpnet Dale barnehage. Da var det gått ti år siden forrige barnehage ble etablert i Kristiansund.