Formann Ingar Bjarne Aae og medlemmene i Steinsgrenda helselag går denne uken dør til dør for å samle inn penger til demensaksjonen.

Demensaksjonen, som har blitt arrangert siden år 2000, er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige informasjons- og innsamlingskampanje hvor man har fokus på demens og samler inn penger til demensforsking og lokale demensaktiviteter. I 2022 er den i uke 38. Kampanjeperioden er fra 19. til 25. september, men averøyingene måtte utsette.

Nå er sju personer fra helselaget i Averøy godt i gang med innsamlingen. De vil holde på med aksjonen ut uka.

– Dette er en sykdom som angår oss alle, en eller annen gang i livet, sier Aae.

Hva er demens?

  • Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen.
  • Sykdommene utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen.
  • Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.
  • I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene.

  • Over 400 000 er nær pårørende til en med demens.

Kilde: Nasjonalforeningen

Nesten alle kjenner noen med demens