Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig. Utvalget kan ikke se «at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner» taler for å holde Kristiansen fengslet, slik lagmannsretten mente under dissens 2–1.

Kjennelsen innebærer at Kristiansen blir løslatt i dag, opplyser advokat Arvid Sjødin til NTB.

Påtalemyndigheten har oversendt avgjørelsen til fengselet og bedt om at løslatelsen iverksettes så snart som mulig, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

Etterlatte: – Svært uheldig

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld. I februar i år fikk han straffesaken sin gjenåpnet. Tirsdagens løslatelse innebærer ikke at han er frikjent.

De drepte jentenes pårørende er skuffet over at 42-åringen løslates.

– Høyesterett hadde i og for seg ikke noe annet valg når påtalemyndigheten ikke ville forlenge forvaringen, eller besørge gjennomføring av et såkalt tilbakeføringsprogram. Det synes vi er svært uheldig, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til TV 2.

Påtalemyndigheten ba om løslatelse

Høyesterett skulle egentlig behandle spørsmålet om løslatelse 17. juni, men det ble fremskjøvet da også påtalemyndigheten mandag gikk inn for løslatelse.

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Flere sier de skal hjem og heise flagget, sa Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB da det ble kjent.

Borgarting lagmannsrett skal behandle den gjenåpnede saken. Oslo statsadvokatembete skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling. Denne avgjørelsen vil tidligst være klar til høsten.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Han har sonet ferdig.

Kontaktforbud til behandling

De etterlatte etter jentene som ble drept, har bedt om at Viggo Kristiansen ilegges et kontaktforbud når han høyst sannsynlig løslates.

Det er Oslo politidistrikt som har denne saken til behandling, opplyser bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

– Vi venter på tilbakemelding. Dette haster jo, sier bistandsadvokat Beckstrøm til NTB.

Kommunikasjonsrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo politidistrikt bekrefter at saken er til behandling hos dem.

Vurderer politibeskyttelse

Advokat Arvid Sjødin ser ikke bort fra at de formelt vil be om politibeskyttelse for Viggo Kristiansen.

Til VG opplyser advokaten at de diskuterer om 42-åringen trenger beskyttelse for å ivareta sin egen sikkerhet.

– Vi ser på dette nå. Vi ser at det er mye hat i sosiale medier, hvor folk er oppildnet over saken. Vi ser ikke bort ifra at vi vil be om det formelt nå, sier Sjødin.