Professor Jan Emblemsvåg med flere fra NTNU, leverer et meget bra innlegg på tk.no om kjernekraft. Mange hevder i dag at det store problemet er utslipp av CO2 og at det er dette som forårsaker global oppvarming. Dersom utslipp ikke stanses så vil vi gå inn i en periode med klimakrise, hevdes det. Det brukes mange milliarder på prosjekter for å redusere utslipp av CO2, bl.a. fangst/lagring (CCS), elektrifisering og vindkraft. CCS på Klemetsrud koster 10 mrd å bygge for å fange én prosent av Norges utslipp. Det nye er elektrifisering av anlegget på Melkøya i Finnmark i en situasjon der vi vet at vi har lite elektrisk kraft. Statsminister Støre stiller som alltid opp på NRK for å vise eierskap til prosjektet. Felles for dem alle er at dersom CO2 ikke er problemet, så er alle disse prosjektene og milliardene bortkastet. Selv om hele Norge stenges ned vil det totale utslippet av CO2 i verden kun reduseres med 1 promille. Politikerne fremhever prinsippet. Vi må bidra. Symbolpolitikk.

Kjernekraft løser jo problemet, fordi denne gir stabil elektrisk kraft uten utslipp av CO2. Er det ikke logisk å produsere CO2-fri energi, selv om det fører til noe avfall som er radioaktivt, dersom alternativet er kriser? Men politikerne hører ikke på det øret og bygger heller ned kjernekraften. Samtidig må helsevesenet kutte i aktiviteten så folk i stedet dør av vanlige sykdommer fordi symbolpolitikken sluker pengene. Så får vi også se bort fra at vi etter hvert vil få kjempestort avfallsproblem bestående av utslitte vindmøller. Så observerer vi også at til tross for at ledere ikke greier å utføre oppdragene sine med bl.a. stengte fødeavdelinger, så tildeles de likevel priser. Statsminister Støre seiler også opp som en god kandidat.