Gå til sidens hovedinnhold

Baklengs inn i fremtiden

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er besynderlig hvordan man innen politikken ikke evner å se hva folket mener. Det kan virke som mange er mer ute etter å skaffe seg en bauta over symbolske prosjekt som til syvende og sist ikke gavner folket. Hvorfor skal man bygge Møreaksen når det er Romsdalsaksen befolkningen i fylket trenger mener vi i Møre og Romsdal Industri og Næringspartiet (Møre og Romsdal INP)

I mange år har det vært et prinsipp, ved utbygging av hovedferdsårene, at skal de legges utenom sentrum for å skape bedre flyt i trafikken. Ikke minst skal det redusere miljøplagene for innbyggerne. Derfor kan man lure på hvorfor man higer etter å bygge Møreaksen.

Planene for Sunnmøre er en HAFAST forbindelse som vil gi bedrifter på Sunnmøre fergefri forbindelse til Østlandet. Man kan lese at HAFAST ikke er planlagt inn I den nye Nasjonale transportplanen (NTP) fra 2022. Den nye NTP foreligger ikke for øyeblikket, dette utsagnet baserer seg på lekkasjer. Dette vil medføre at man har et økt behov for å ruste opp Europaveien gjennom Romsdalen.

Da må man spørre seg hva agendaen er for å bygge Møreaksen?

Det vil øke trafikken gjennom Molde, der er det trangt som det er.

Det vil skape unødvendige miljøproblemer i Molde.

Lokalt kan man melke bilistene enda mer, bompenger gjennom en bypakke.

Les også

Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt

Les også

Aksekrig om E39 - men E136 først!

Les også

Det koker i folkeaksjonen mot Møreaksen: – Orten forsøker seg på et kupp

Les også

Sve ber Nordmøre våkne: – Møreaksen tømmer kassa

Les også

Møreaksen – en ren provokasjon mot sunn fornuft

Les også

Møreaksen utan realisme

Les også

Hva er likheten mellom Møreaksen og en bruktbil?

Les også

Møreaksen inne i NTP: – Dette blir høstens største valgkampsak

Les også

Møreaksen og velgerne

Etter dagens regler kan man slå fast at stigningen i den undersjøiske tunellen i Møreaksen ikke vil overstige 5%. Erfaringer viser at allerede fra 3% stigning vil fullastede vogntog få problemer med å holde angitt maksimal hastighet på norske veier. Norsk Lastebileierforbund (NLF) er av naturlige grunner imot bygging av undersjøiske tunneler der det finnes alternative metoder for fjordkrysningen, eksempelvis bro eller flytebro. For transportnæringen vil ferger være et bedre alternativ enn en undersjøisk tunnel. Undersjøiske tunneler er et katastrofepotensiale, eller en «tikkende» bombe.

Nedfart og oppfart genererer varme både i motorer og bremser, også i elektriske motorer. Med flere el-biler, også blant tyngre kjøretøy, vil potensialet for en katastrofe øke. Brann i store batteripakker (på tyngre kjøretøy på 1000 kWt eller mer), vil bli vanskelig å slukke. Da har vi ikke engang vurdert den generelle nyttetrafikken, som også omfatter farlig gods.

Kortere vei

Vi har nok tuneller i dette landet. Vi bør, når det er mulig velge å legge veien i dagen. Romsdalsaksen har flere verdier ved seg enn bare dette. For det første så ledes trafikken utenfor Molde. Videre så er det faktorer Møre og Romsdal INP mener må vektlegges. Romsdalsaksen vil gi eksportbedrifter både i Romsdalen og på Nordmøre kortere vei til markedet, ikke minst fergefri. Siden HAFAST faller ut av NTP vil Møreaksen falle for sin egen urimelighet for Romsdalen da denne veien kun vil ha effekt for trafikken mellom Molde og Ålesund. Uten den fergefrie veien videre for den delen av trafikken som skal til andre deler av landet vil det stort sett bli en omvei.

Dessverre ble Romsdalsaksen ikke skikkelig utredet før valget om trase/ rute skulle foretas. Så kan en selvsagt «spekulere» i om dette var et bevisst valg av Statens vegvesen. På et folkemøte i Åndalsnes den 16.04.18, uttalte en representant fra Statens vegvesen at Romsdalsaksen ikke ble utredet fordi det ikke fantes tilgjengelig teknologi (for flytebro) tilsvarende den en planla på Romsdalsaksen. Representanten ble gjort oppmerksom på at hans egen etat (Statens vegvesen) allerede i 2009 hadde svart bekreftende på at det var mulig å bygge Hordfast i Vestland med flytebro. Teknologien var altså til stede lenge før valg av trase skulle foretas.

Lengre og tyngre

Fremover vil det bli mer vanlig med vogntog som blir både lengre og tyngre. Totalvekten ble økt fra 50 til 60 tonn fra desember 2020. Det er også stor sannsynlighet for at dette i fremtiden vil øke ytterligere. Derfor er det viktig å tenke miljø og energi nå.

Bygge miljø- og energieffektive veier. Flatest mulig, og kortest mulig mellom to punkter.

Det gir også trygge, sikre og forutsigbare veier.

Møre og Romsdal INP er av den mening at man må skrinlegge Møreaksen og realisere Romsdalsaksen.

• Bratte tuneller er et miljøproblem: Genererer unødvendig store utslipp av Co2.

• Bratte tuneller utgjør stor potensiale for katastrofer.

• Bratte tuneller generer stort forbruk av energi. For alle kjøretøyer også elektriske.

• En grunn mindre for bompenger i Molde, da trafikken ikke går gjennom byen.

Kommentarer til denne saken