Avviste anke om Røkkumnaustet

Lagmannsretten har avvist en anke om eiendomsretten til Røkkumnaustet i Tingvoll. Avslaget begrunnes med at verdien er for lav.