Rovviltets Røst, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Fosen Naturvernforening klaget alle på vedtaket i Rovviltnemnda i region 6, som 27. oktober i fjor vedtok reglene for kvotejakt på gaupe i region 6 Møre og Romsdal og Trøndelag i 2022.

Klima- og miljødepartementet viser til at gaupebestanden er over det nasjonale målet på 65 årlige ynglinger. Antallet ynglinger i region 6 har de siste årene ligger over bestandsmålet på 12 årlige ynglinger.

Departementet legger vekt på at kvoten rovviltnemnda har vedtatt for jakt på gaupe i region 6 i 2022 mest sannsynlig vil medføre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Departementet opprettholder derfor rovviltnemndas vedtak. Klagene er dermed ikke tatt til følge.

Slik er kvoten

Vedtaket blir dermed stående, og er som følger:

Det åpnes for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag.

I de øvrige delene av region 6 åpnes det for kvotejakt. Totalkvoten for områdene som omfattes av kvotejakt settes til 33 gauper, hvorav maksimalt 15 voksne hunndyr.

Startkvoten er på 30 gauper, hvorav 13 voksne hunngauper, mens reservekvoten er på tre gauper, hvorav to kan være voksne hunngauper.

Startkvoten fordeles til avgrensete kvotejaktsområder som følger:

Lokalt

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: Fem gauper (hvorav maks tre voksne hunndyr)

Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: To

Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: Tre

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.

Forvaltningsområde i Trøndelag: Ti gauper (hvorav maks fem voksne hunndyr).

Delområde A: Skaun, Melhus, Heim, Orkland, Rindal, fastlandsdelen av Hitra: Fem

Delområde B: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: To

Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: Tre

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 15 gauper

Delområde D: Indre Namdal: Ni

Delområde E: Fosen: Fire

Delområde F: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: To

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.