Avstemming om fødeavdelingen i dag – se direkte fra Stortinget

Torsdag skal stortingspolitikerne avgjøre skjebnen til fødeavdelingen i Kristiansund.

DEL

I videovinduet over kan du følge sendingen fra Stortinget. Sendingen begynner klokken 10.00, mens selve voteringen skjer ved møtets slutt.

Virker ikke videoen? Du kan også se den på Stortingets nettsider her (ekstern lenke).

Sp, SV og Frp har inne et forslag om at det skal være fødeavdeling i Kristiansund også etter at sykehuset på Hjelset er tatt i bruk.

Arbeiderpartiet meldte tirsdag at de ikke kommer til å stemme for dette forslaget, og dermed vil forslaget bli avvist når stortingspolitikerne skal stemme om dette på torsdag.

Men det er trolig flertall i Stortinget for et forslag fra Arbeiderpartiet om å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund inntil nytt sykehus på Hjelset er tatt i bruk.

Hvordan det går i voteringen, kan du se i videovinduet over. Alle voteringene skjer i slutten av møtet, etter at sakslisten (som du kan lese under) er gjennomgått. Det er ikke satt noe tidspunkt for når voteringen skal foregå.

Etter planen skulle det egentlig voteres over vedtak under tirsdagens stortingsdebatt, men på grunn av en lang debatt ble dette utsatt til torsdag.

Sakslisten

Storting torsdag den 14. mai 2020 kl. 10.00.

1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) og Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke)

2. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg om flytting av § 33 (Norges Bank)

3. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Peter Christian Frølich og Michael Tetzschner om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne)

4. Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Helge Thorheim og Kjersti Toppe om endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining)

5. Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Torhild Aarbergsbotten om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann)

6. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Per Olaf Lundteigen om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.)

7. Referatsaker

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken