Dagbladet har i flere reportasjer presentert informasjon de har gravd frem om Rolf Henning Blaasvær og hans rolle i den planlagte utbyggingen av Bolgneset, lokalisert sentralt i Kristiansund kommune. Takket være dyktige gravende journalister er det kommet frem ny informasjon, som er egnet til å skape ytterligere bekymring rundt gigantprosjektet.

En oppsummering

Kort oppsummert har Dagbladet avdekket at Rolf-Henning Blaasvær, daglig leder i de kommunale selskapene Bolgneset Utvikling As og Bolgneset Eiendom AS, har:

· Lagt utilbørlig press på en eldre hytteeier for at hun skulle selge sin eiendom til Bolgneset Eiendom AS

· Rigget offentlig anbudskonkurranse for at Blaasværs forretningspartnere fra tidligere prosjekt, Roy Holth og Albert Hæhre, skulle få tilslaget

· Inngått avtale med entreprenørene utenfor lovens frister

· Nektet å gi innsyn i bonusavtale

· Håndtert anbudsprosess som endte med å hans tidligere samarbeidspartnere ble tildelt store kontrakter

Videre avdekker Dagbladet at politikerne som inngikk Overordnet Avtale med Holth og Hæhre i november 2020, ikke kjenner til verdiene avtalen omfatter. Dagbladets undersøkelser viser at det kan være snakk om følgende verdier:

· Uttak av stein verd 170 millioner kroner

· Bonus til Blaasvær beregnes etter mengde stein tatt ut og kan komme opp i kr 18.500.000 hvis uttaket av stein blir som beskrevet av de kommunale aksjeselskapene

Les også

Svar til Erik Rolfsen, «Avsløringer om Bolgneset»

Verd å lese

Reportasjene, som man finner på Dagbladet.no, er absolutt verd å lese. Spesielt anbefales video der Blaasvær fortvilt forsøker å stikke av fra Dagbladets journalist, men ikke finner noe gjemmested i bystyresalen i rådhuset. Til slutt må en forskremt Blaasvær få hjelp av ordfører Neergaard for å jage den spørrelystne journalisten på dør.

Blaasvær vil ikke snakke (dagbladet.no)

Selge stein

Dagbladet har så langt det er praktisk mulig dokumentert at prosjekt Bolgneset er planlagt og drevet frem av Rolf-Henning Blaasvær i den hensikt å tjene penger på å sprenge ut og selge stein. Med seg på laget har han sine forretningspartnere fra tidligere, Holth og Hæhre. Dette er flinke folk som vet å tjene penger for seg selv. De inngikk avtale om enerett til steinuttak frem til 2026 uten å ha gitt et tilbud!

Prosjektet kan altså gi Blaasvær og Holth og Hæhre store inntekter uavhengig av om det etableres nye arbeidsplasser i Kristiansund eller ikke.

Les også

Har aldri opplevd maken

Overser ny informasjon

«Vanlige» folk, og ikke minst profesjonelle aktører, vil endre oppfatning når nye fakta kommer for dagen og stiller saken i et annet lys enn tidligere. Min erfaring er dessverre at politikere ofte velger å overse ny informasjon og opprettholder sitt opprinnelige syn tross nytt faktagrunnlag. Muligens av frykt for å innrømme feil eller for å tape ansikt politisk?

Mitt håp er at de lokalpolitikerne som så langt har trodd på prosjekt Bolgneset, nå revurderer sitt syn og tar grep for å unngå miljøødeleggelser og økonomiske tap for kommunen. Samarbeidet med Blaasvær og Holth og Hæhre må avvikles snarest, og lokalpolitikerne må ta igjen kontrollen over prosjektet.

Derfor spør jeg ordfører Neergaard, styreleder Tønnesen og rådmann Ingebrigtsen: Vil dere revurdere deres syn på Bolgneset-prosjektet etter det som nå er kommet frem?