Avskjediger og stanser lønn til politianmeldt havnefogd

Av

Det avgåtte havnestyret avtalte å gi havnefogd Arnt Helge Honstad rundt 550.000 kroner i lønn uten arbeidsplikt for å fratre. Det nye styret har nå terminert avtalen med å gi ham sparken.