Avlivet sju jervvalper fra tre hi i Trollheimen i slutten av april

Statens naturoppsyn fikk i slutten av april oppdrag fra Miljødirektoratet om å avlive tre jervtisper og valpene deres i tre ulike hi i Sunndal og Surnadals del av Trollheimen. SNO lykkes å avlive sju valper, men ingen av tispene.