En averøying skal ha truet en kristiansunder til å overføre penger.

Statsadvokatene i Møre og Romsdal har nå tiltalt averøyingen – som er midt i 30-årene – etter straffelovens paragraf 327 «for med forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning å ha øvet vold mot en person, og derved tvang noen til å handle slik at det medførte tap».

Ranet skal ha skjedd i et hus på Nordlandet i Kristiansund 18. mai.

– Han slo fornærmede to ganger i ansiktet, hvoretter han fikk ham til å overføre 1.500 kroner til seg via betalingstjenesten vipps, sier statsadvokat Inger Myklebust i tiltalen.

I tiltalen tas det forbehold om at det i rettssaken mot averøyingen vil bli langt ned påstand om erstatning eller oppreisning.