Penger å hente i Averøy

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Averøy kommune har fortsatt tilskuddsmidler til disposisjon innen SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksareal. Det er derfor satt en ny søknadsfrist for disse to tilskuddsordningene. Datoen er 15. september.

SMIL-midler er tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om SMIL-tilskudd.

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket.

Tilskudd til drenering av jordbruksareal kan gis til eiere av landbrukseiendommer eller foretak som leier jord som trenger drenering. God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen.

Artikkeltags