Gå til sidens hovedinnhold

Tapte krav mot Kristiansund kommune om erstatning

Betonmast Røsand gikk seg på sviende nederlag i Nordmøre tingrett

Artikkelen er over 6 år gammel

Betonmast Røsand sitt pristilbud på renovering av Tempoveien 23 til sykehjem, lå så høyt at de ikke kunne regne med å få jobben. Dermed har de heller ikke krav på erstatning etter å ha tapt anbudskampen.

Det mener Nordmøre tingrett, som under ledelse av tingrettsdommer Toril Wirkola Karlsen avsa dom i søksmålet mot Kristiansund kommune i midten av mai.

I stedet for en erstatning for såkalt negativ kontraktsinteresse på 570.000 kroner, er Betonmast Røsand dømt til å betale kommunens sakskostnader på knappe 90.000 kroner.

Negativ kontraktsinteresse kan her enkelt forklares med kostnader knyttet til inngivelse av anbud og etterfølgende kostnader til rettslig behandling.

Det var allerede i 2010 at kommunen vedtok en totalrenovering av bygningsmassen i Tempoveien 23 for framtidig bruk som sykehjem inklusive trygdeleiligheter og krisesenter.

Bortsett fra lokaler til krisesenteret som ble ferdigstilt i 2012, ble realiseringen utsatt til 2013 på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Les også:

Slik kan det se ut ved Pilotveien i 2030 

Ramme på 160 millioner

Da lyste kommunen ut et anbud på renovering til spesialiserte sykehjemsplasser innenfor en kostnadsramme på 160 millioner kroner. Prosjektet skal være ferdigstilt høsten 2015.

Det kom inn tre tilbud. Lavest i pris lå Hent AS med knapt 102,3 millioner. Deretter fulgte Strand & Stubø Entreprenør AS med knappe 105,5 millioner, mens Brødrene Røsand AS (nå Betonmast Røsand AS) var klart dyrest med en pris på knappe 114,1 millioner kroner, alle ekskl. merverdiavgift og prisstigning.

Ville ha forbud

Da jobben gikk til Hent AS klaget Røsand. De mente verken Hent eller Strand & Stubø var kvalifisert og at de skulle vært avvist fra konkurransen. Klagen ble avvist.

Røsand gikk deretter til retten og krevde midlertidig forføyning og nedla påstand om at kommunen skulle ilegges forbud mot å inngå kontrakt før avvisningsspørsmålet var rettslig avklart.

Tingretten kom til at Hent skulle vært avvist både på grunn av at de ikke oppfylte kvalifikasjonskravene og fordi anbudet inneholdt vesentlige forbehold, men tok likevel ikke begjæringen til følge.

Dette fordi det var et åpenbart misforhold mellom ulempene kommunen ville bli påført i forhold til Brødrene Røsand sin interesse for en forføyning.

Krevde 570.000 kroner

På tampen av 2014 tok Røsand ut stevning mot kommunen med krav om erstatning for såkalt negativ kontraktsinteresse. Kravet var som nevnt på rundt 570.000 kroner.

Det er dette søksmålet som nå er avgjort i tingretten. Retten har blant annet vurdert om både Hent og Strand & Stubø skulle vært avvist fra konkurransen, og har konkludert med at kommunen brøt regelverket om offentlige anskaffelser.

Uansett var det et annet element som førte til at Røsand tapte. Retten har nemlig lagt avgjørende vekt på at tilbudet fra Røsand innebar en betydelig overskridelse av den kunngjorte kostnadsrammen på 160 millioner. Kommunen har anslått overskridelsen til å ligge i størrelsesorden 16–20 millioner.

Bærer selv risikoen

Ved å inngi tilbud med en så betydelig overskridelse, mener retten at Røsand ikke hadde berettiget forventning om å få tildelt kontrakten.

Tilbudet var også vesentlig høyere enn de øvrige deltakerne. Hent lå innenfor kostnadsrammen, og Strand & Stubø lå noe over Hent.

– Selv om Røsand ville unnlatt å delta i konkurransen om de var kjent med regelbruddet, er retten kommet til at den betydelige kostnadsoverskridelsen tilsier at tilbyder selv må bære risikoen for påførte utgifter ved utarbeidelse av tilbudet og etterfølgende kostnader.

Det bemerker tingrettsdommer Toril Wirkola Karlsen før hun fastslår at Røsand har tapt og kommunen vunnet saken, og at Røsand må betale kommunens sakskostnader på knapt 90.000 kroner.

Kommentarer til denne saken