Jarle Haga (63) - Venstre - Averøy

Artikkelen er over 11 år gammel

Vil gjøre Averøy attraktiv

DEL

– Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Jeg har alltid vært interessert i samfunnsspørsmål og politikk. De første 10 år av mitt yrkesaktive liv var jeg yrkesfisker, og hadde liten mulighet til å være aktiv i lokalpolitikken. I 1970 gikk jeg i land. Samme år meldte jeg meg inn i Averøy Venstre, og har siden holdt meg til partiet. Det resulterte i 12 år i kommunestyret, hvorav en ordførerperiode fra jeg var 36 til jeg ble 40. Etter dette fulgte åtte år i fylkespolitikken.

– Hva er den viktigste saken i din kommune og hvorfor?

– Det er å gjøre kommunen så attraktiv at vi får en positiv befolkningsutvikling. Vi må satse over et bredt spekter; ha en aktiv og målrettet næringspolitikk, sørge for at vi har rammevilkår som stimulerer kulturliv og innsats innen frivillige lag- og organisasjoner, ha tilgjengelige områder for nærings- bolig- og fritidsbebyggelse som dekker behovet i alle deler av kommunen. Vi må også ha en positiv holdning til alle som vil satse lokalt, og som slik kan gjøre Averøy til en bedre plass å bo og virke på. Befolkningsstatistikken er statens målestav på pengeoverføringer til kommunene. Derfor er en positiv utvikling her så avgjørende for om vi får en stram eller tilfredsstillende kommuneøkonomi. Den viktigste saken på investeringssiden er å få i gang bygging av ny barneskole for nordre Averøy, gjøre kommunesenteret mer attraktivt og tilrettelegge for egnede områder for bolig- fritids og næringsetableringer.

– Hvorfor stiller du akkurat for Venstre ?

– Venstre er et parti uten særinteresser, borgerlig forankret i sentrum av norsk politikk. Her føler jeg tilhørighet. Jeg har fulgt partiet også i vanskelige tider. Nå er det moro igjen, med tilgang av mange nye medlemmer, også lokalt.

– Har du noen gang drømt om en plass på Stortinget?

– Det er lokalt jeg ønsker å utøve min politiske aktivitet. Jeg har riktignok stått på andreplass på stortingslisten til Venstre på 80-tallet, uten at jeg drømte meg vekk om en plass på Stortinget.

– Hvem bør bli ordfører i Averøy etter valget og hvorfor?

– Den som får flest stemmer ved det direkte ordførervalget, bør blir ordfører og fortjener tilliten. Jeg valgte å stille som Venstres ordførerkandidat fordi jeg ønsker å ta på meg oppgaven, om velgerne vil. Jeg mener å være kvalifisert for oppgaven gjennom tidligere erfaring i lokal- og fylkespolitikk. Jeg har også erfaring som bedriftsleder i to ulike lokale virksomheter. Her har jeg lært hvor viktig det er å være handlekraftig og ha omstillings- og gjennomføringsevne når det kreves. Samtidlig er det viktig å være inspirator og samtalepartner med de ansatte. Å ha erfaring fra et næringsliv i forandring kan være en god ballast å ha med inn i offentlig virksomhet. Å være ordfører handler ikke minst om å se muligheter. En ordfører må sørge for at kommunen alltid er på offensiven.

– Hva gleder deg mest i Averøy og hvorfor?

– Averøy er en fantastisk plass. Et sted med en natur rik på mangfold, et variert og oppegående næringsliv. Det er også nok plass til å skape et lokalsamfunn i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Atlanterhavsveien har blitt en reiselivsmagnet som vi er stolte av, og med fast forbindelse til Kristiansund legges det nå en plattform for videre positiv vekst og utvikling. Samtidig vet vi at det kommer flere mindre og større utbyggingsprosjekter innen næringslivet framover som legger grunnlag for nye varige arbeidsplasser. Dette gleder meg stort.

– Hva ergrer deg mest i Averøy og hvorfor?

– Det å ergre seg over små og store ting gjør bare livet surt. Da er det mer nyttig å gripe fatt i de ting som er grunnlag for misnøye. Slik er det også i lokalpolitikken. Motpost til ergrelser og misnøye er endringsvilje og handlekraft.

– Hva er din beste valgkampsak?

– Det må være å legge arbeid i å gjøre Averøy til en mer utpreget ja-kommune, hvor det å se muligheter framfor problemer blir mer framtredende i alle ledd. Det skal være attraktivt å drive næringsvirksomhet i Averøy. Kommunen skal være god og trygg å bo i. Vi må ta godt vare på alle som trenger omsorgstjenester og oppfølging av ulike grunner. Min visjon er at både de ansatte i kommunen og vi andre som bor her, skal være oppriktig stolt av kommunen vår. For å lykkes i et slikt prosjekt håper jeg velgerne gir kommunevalglista til Venstre sin stemme. Hvis jeg blir valgt til ordfører, vil det være svært viktig å ha en større gruppe i kommunestyret bak seg for å være sikret støtte i viktige saker.

– Hvem er ditt politiske forbilde?

Jeg har ingen politiske forbilder, men er beundrer av flere politikere med ulik politisk bakgrunn. Venstres leder Lars Sponheim er en politiker som jeg til tross for noen overtramp er villig til å tilgi. Dette fordi han er så velsignet klar i alt han står for.

– Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i løpet av valgperioden

– Det må være at jeg vil stå på for at Averøy kommune skal bli kjent for å være både ubyråkratisk og hjelpende. God service i alle ledd og ja-holdninger skal være Averøy kommune sitt varemerke.

Artikkeltags