Fortviler over ulovlig fiske på Averøy

Statens naturoppsyn Smøla har mottatt meldinger om båter som fisker innenfor munningsfredningssonen i Averøy.