På Møre og Romsdal 110-Sentralen si twitterside blir det meldt om ein sjark som tek inn vatn i Smedvågen på Averøya.

- Averøy Brannvesen er til stades og prøvar å få ut vatn frå ein sjark som ligg til kai der, seier operatør ved Møre og Romsdal 110-sentral, Tor Ivar Sjåstad.

Sjarken skal ha tatt inn mykje vatn innan brannvesenet kom, og det er ikkje sikkert om dei kan hindre den i å gå ned.

- Båten låg djupt når brannvesenet kom og vi veit enda ikkje korleis det vil gå, men prøvar fortsatt å lense den, seier Sjåstad.

Ingen personar skal vere i fare.