Averøy tilbyr eldre hjelp til å handle

- Averøy kommune tilbyr nå brukere av hjemmetjenesten å handle for dem, sier Ann-Helen Strand.

- Averøy kommune tilbyr nå brukere av hjemmetjenesten å handle for dem, sier Ann-Helen Strand.

Averøy kommune tilbyr nå brukere av hjemmetjenesten å handle for dem.

DEL

– I den situasjonen vi er i, er det enkelte brukere som er litt skeptiske til både å gå ut og til å ta imot hjemmehjelp. Derfor går vi nå ut til våre brukere og informerer om at vi også kan tilby hjelp til å handle, sier Ann-Helen Strand i hjemmesykepleien i Averøy kommune.

For å være best mulig forberedt på koronapandemien så kommunen seg nødt til å redusere enkelte tilbud som hjemmetjenesten utførte, blant annet renhold.

– Årsaken til at vi gjorde dette, var at ansatte i hjemmehjelptjenesten har helsefaglig bakgrunn. Disse ønsket vi å omdisponere for å heve beredskapen i forbindelse med koronautbruddet, sier Strand.

Men også i andre enheter i kommunen er arbeidshverdagen endret de siste ukene. Det gjør det nå mulig å gjenopprette tilbudet hjemmetjenesten ga tidligere.

– Vi har midlertidig fått overført ansatte i andre enheter, og fra 30. mars vil samtlige brukere få samme tilbud fra hjemmetjenesten som de hadde før, sier Strand.

– Hva er reaksjonen hos dem som nå får andre oppgaver?

– De er kjempepositive, sier Strand.

Det er cirka 60 brukere som har tilbud om hjemmehjelp, og tilgang til tjenesten er behovsprøvd. Alle som av medisinske grunner mottar tjenester fra kommunen, har blitt ivaretatt som før.

Lege på nett

En annen endring som følge av koronapandemien, er at Averøy legesenter nå tilbyr videokonsultasjoner. Fastlege Angelika Helbig presiserer på kommunens hjemmeside at det er viktig å ha kontakt med fastlegen.

– Faren for at pasienter ikke oppsøker legesenteret, av frykt for smitte eller for ikke å belaste helsevesenet, kan være alvorlig, sier Helbig til kommunens hjemmeside.

Legesenteret har satt opp en egen konteiner som skal brukes til å undersøke pasienter med luftveisinfeksjoner.

– Det er derfor trygt å komme på legesenteret, sier Helbig.

Dersom du ønsker videokonsultasjon, skal du ringe legesenteret som vanlig. Du får da en tekstmelding (SMS) med informasjon om hvordan du kobler deg opp. Du kan bruke mobil, nettbrett eller pc.

Angelika Helbig og de andre legene ved Averøy legesenter tilbyr nå videokonsultasjoner.

Angelika Helbig og de andre legene ved Averøy legesenter tilbyr nå videokonsultasjoner.

Artikkeltags