Averøy SV vedtok under årsmøtet igjen å si nei til utbygging av oppdrettsanlegget på Tøfta.

Området ved Stavneset fyr er etter Atlanterhavsveien den mest besøkte turistattraksjonen Averøya har med et årlig besøk av opp mot 20.000 personer. Området benyttes til rekreasjon og treningsturer, samt av turister som ønsker å oppleve den unike og spektakulære naturen vi har her rett ut mot havet. Her arrangeres det konserter og kunstutstillinger og servering av vafler. Sammen med Atlanterhavsveien er Stavneset med på å sette Averøya på kartet som unike naturperler. Vi frykter derfor at skulle det ruvende oppdrettsanlegget bli bygd vil området ved Stavneset fyr ikke lenger bli sett på som et friluftsområde, men som et industriområde.

Vil påvirke redusere mangfold

Det er mange grunner til å verne området Tøfta. Her finnes det matjord som vi har en forpliktelse til å bevare – inkludert beliggenheten. Dette er noe Stortinget har styrket gjennom nasjonal jordvernstrategisk plan. Vi har en strandsone med kystlyngheier som er regulert: «Bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone».

Det er planlagt store utslipp av nitrogen, fosfor og karbon. I sjøen finner vi et marint mangfold bestående av koraller, tareskog og andre rødlistede arter som vil forsvinne hvis de store utslippene blir en realitet. Det kan derfor være på sin plass å minne om at Norge i disse dager har forpliktet seg til å verne 30 prosent av naturen – på land som til vanns – innen 2030. Og Averøya må rett og slett ta vare på de siste arealene vi har av vårt urørte kystmiljø.

Naboer blir berørt

De som har bolig i nærheten av dette planlagte anlegget, vil også bli sterkt berørt når enorme mengder fjell skal skytes ut og driften kommer i gang. Vi frykter også at prosjektet vil svekke alt initiativ og dugnadsånd vi har sett på Stavneset. Mange har stått på og lagt ned hundrevis av dugnadstimer i å gjøre et område som for bare noen år tilbake var lite tilgjengelig og besøkt. Nå er Tøfta-området og Stavneset en attraksjon som tiltrekker seg mennesker som går hit både langs turveien hvor man kan trille barnevogn og flere turstier langs sjøen. En av de mange frivillige ble derfor også tildelt Bråtthesten av Averøy kommune for sin innsats for å gjøre området tilgjengelig for alle. Vi har mye å takke Stavnesets venner for, samt alle de andre frivillige i kommunen, for det arbeidet de legger ned for det beste for Averøya og alle som bor her eller besøker oss.

Ikke imot lukkede anlegg

Årsmøtet ønsker også å presisere vi er ikke imot lukkede og giftfrie oppdrettsanlegg på land. Vi kan likevel ikke sitte stille å se at det plasseres et landbasert oppdrettsanlegg midt i det som er et svært populært friluftsområde. La oss i stedet utvikle området sammen med brukerne. Oppdrettsanlegg kan legges til andre steder på Averøya og som er bedre egnet til industrielle formål. Det kan vi ikke gjøre med Tøfta og Stavneset fyr.

Les også

Sakte bygges kystlinja ned, bit for bit

Les også

La en av de få gjenværende naturperlene på Averøy bestå

Les også

Oppdrett på Stavneset: – Hvor er empatien og respekten for den flotte naturen som blir rasert?