33 av de smittede er avdekket gjennom PCR-test, mens de 5 siste tilfellene er meldt inn som positive selvtester via C19.no.

Det opplyser Averøy kommune i en oppdatering om smittesituasjonen fredag 4. februar.

– Smitten brer seg lett innenfor familier, og det synes vanskelig å unngå at flere i en familie blir smittet dersom én er smittet. Smittesituasjonen er preget av at det nå er mange mulige smitteveier, og smitten finnes i alle aldergrupper over hele Averøya. Det er påvist smitte blant barnehagebarn og skoleelever, skriver kommunen.

– Vi har ikke fått opplysninger om at noen har blitt alvorlig syke, og det ser ut til at de fleste får et mildt sykdomsforløp med forkjølelsessymptomer og noen får feber.

Averøy kommune venter at smittetallene vil fortsette å øke i dagene framover.

– Den store oppblomstringen av omikron-varianten i regionen gjør at vi opprettholder en forholdsvis høy beredskap. Det er imidlertid fra nasjonale myndigheter lagt en ny strategi der mer av ansvaret legges på den som er smittet i forhold til selvtesting og smittesporing/smitteregistrering, og kommunen skal i mindre grad drive testing og smittesporing, skriver kommunen.