Innsendt bidrag: På denne viktige dagen, 8. mai, minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet, og vi viser vår anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne vårt demokrati, for fred og frihet. Hjemme så vel som ute. I år har vi alle den dypt tragiske situasjonen i Ukraina i bakhodet på frigjørings- og veterandagen. Mens vi markerer freden, herjer krigen ikke langt unna.

Averøy kommune og Norske Veteraner fra Internasjonale Operasjoner inviterer alle veteraner til markering av dagen på Klippen 8. mai. Her blir det muligheter for en god samtale, og det blir servering. Vi ber folk huske å ta på medaljene sine. Dette er en dag for heder og anerkjennelse for den innsatsen de har gjort.

- Våre veteraner har opplevd å stå i ekstreme situasjoner, og de har måttet håndtere særdeles krevende oppgaver. Disse tøffe opplevelsene har de med seg i ryggsekken, når de kommer tilbake til hverdagen i hjemlandet.

- Oppfølging og ivaretakelse av våre veteraner og deres familier er utrolig viktig, og her er NVIO sitt arbeid uvurderlig. Det å møtes, snakke med andre, dele opplevelser og erfaringer er verdifullt og gjør at en kjenner seg mindre alene. NVIO på Nordmøre feiret nettopp 40-års jubileum, og er med det den eldste foreningen i landet. Averøy kommune takker NVIO for det viktige arbeidet de gjør for våre veteraner, og vi setter stor pris på samarbeidet med dem. Nå skal Averøy utarbeide en veteranplan, noe som også vil være et viktig bidrag inn i arbeidet for våre veteraner.

- Vi ser frem til markeringen på Kvernes, og ønsker alle de som har tjenestegjort for landet vårt hjertelig velkommen.