Tidligere i dag skrev Tidens Krav at det kunne bli aktuelt å iverksette lokale tiltak i Averøy kommune grunnet en uoversiktlig smittesituasjon.

Mandag kveld kommer meldingen om at kommunen nå innfører lokale tiltak til og med søndag 12. september. Det melder kommunen selv i en pressemelding.

Siden lørdag har kommunen fått 17 nye smittetilfeller, de fleste elever ved Bruhagen barneskole. Det er iverksatt utstrakt testing og smittesporing, blant annet ved massetesting/ hurtigtester i skolen i tillegg til ordinære PCR tester.

Dette er tiltakene

Grunnet den oversiktlige situasjonen i kommunen på nåværende tidspunkt har smittevernlege David Mård innført følgende lokale tiltak til og med kommende søndag:

  1. All fritidsaktivitet blant barn og unge opp til 18 år stanses med umiddelbar virkning
  2. Bruhagen barneskole går over til gult nivå, med hjemmeundervisning for 2. klassetrinnet og testregime. Øvrige skoler driftes på grønt nivå, med økt fokus på smittevernrutiner og testregime.
  3. Averøy Kulturskole drives ved fjernundervisning for å unngå krysning mellom skoler
  4. Det gis sterke anbefalinger om bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde avstand, også på kollektiv trafikk som skolebuss o.l.
  5. Ved arrangementer for voksne anbefales det på det sterkeste å følge antalls-, avstands- og smittevernsregler.

Kommunen skriver at tiltakene vurderes som nødvendige for å hindre en større smittebølge i skolen med stort skolefravær, samt foreldre som må være borte fra arbeid for å passe barn.

Tiltakene ansees som minst inngripende i forhold til å opprettholde et så normalt samfunn som mulig, samtidig som videre drift av skolene er det viktigste tiltaket ovenfor sårbare grupper.

Stanser ikke konfirmasjoner

Kommunen informerer også om at kommunens barnehager fremdeles er på grønt nivå og at konfirmasjoner til helgen kan gjennomføres som planlagt, men det er svært viktig at alle følger smittevernreglene som kirken legger opp til.

– I forbindelse med selskap etterpå anbefaler vi at det legges opp til små bord med tydelige familiekohorter, melder kommunen.