– Av senterets 52 butikker, holder 29 åpent

Senterleder Helene Neergaard Oxaas har sittet i karantene og driftet kjøpesentrene.