Det er med stor undring vi ser at formannskapet ikke har lagt opp til å endre nedtrekk i antall årsverk innen renhold. Ved dere egentlig hva det vil si å fjerne seks årsverk?

Vi snakker om ¼ av eksisterende årsverk på renhold. Hva kommer dette til å bety i praksis?

Kommunedirektøren sier at vi ikke skal arbeide fortere; vi skal gå ned på areal, frekvens og kvalitet. Vi renholdere er ærekjære og har stor yrkesstolthet. Når vi får beskjed om å levere et dårligere resultat, så sliter vi. Flere av oss kommer til å presse oss over evne, og det kan ende med sykemeldinger. Det er et tungt yrke vi har, med fysisk belastning og statiske bevegelser. Vi vil det beste for brukene av byggene. Vi ønsker at de skal trives, både store og små, unge som gamle. Vi vil også at besøkende til kommunen skal si «så trivelig og rent de har det her, her har de tingene på stell». Førsteinntrykket har mye å si, når det gjelder omdømmet til kommunen.

Kan måtte stenge

Det finnes krav til renhold og hygiene. Om disse kravene ikke blir overholdt, kan verneombudene måtte stenge byggene med henvisning til Arbeidsmiljøloven/HMS.

Det er ikke bare vi renholdere som blir hardt rammet av nedtrekket. Det vil også få store konsekvenser for brukerne av byggene; slik som de eldre på helsesentrene, skole- og barnehagebarna, brukere av tjenestene i Heim kommune og alle ansatte. Flere av de oppgaver som renholderne utfører i dag, vil bli blir pålagt brukerne av byggene. Skal vi virkelig overlate renholdsoppgaver til helsearbeidere, ansatte i skole/barnehage og andre ansatte som allerede har en hektisk arbeidshverdag?

Vi må bruke ansatte til de oppgaver de har utdanning i. Vi må ha rett kompetanse på rett sted, for å kunne utføre de oppgaver vi er pålagt.

Veldig sliten

Vi renholdere vasket på rødt nivå i et år, før vi i vår kom tilbake til en normal hverdag, med normalt renhold. Vi arbeidet hardt for holde byggene i kommunen åpne, noe vi også klarte. Resultatet er at vi er slitne og sykefraværet har økt.

Ved et eventuelt smitteutbrudd eller ny nedstenging av landet, vil ringvirkningene av færre ansatte bli veldig store. Om vi må begynne å vaske på rødt nivå igjen etter nedtrekket er en realitet, vil mange bygg måtte stenges. Da vi ikke har kapasitet til renhold på rødt nivå. Vi snakker da om stengte skoler og/eller barnehager i tillegg til kontorbygg. Har vi virkelig råd til det som kommune? For når barna er hjemme, må foreldrene være hjemme og mange av dem er ansatt i kommunen.

Ny aksjon?

Hvis dere politikere ikke er villige til å stoppe denne nedbemanningen, så må dere hjelpe oss med å minske arealet som skal ha renhold. Det må sees grundig på de bygg kommunen disponerer og på bruken av dem.

Vi har hatt tog med Bunadsgeriljaen, gul stripe-aksjonen, gulvest-aksjon for barnehage. Hva om det ble laget en slå-ring-om-renholderne-aksjon? For uten oss hadde det ikke vært liv og lys i de kommunale bygg i vår langstrakte kommune.


Les også

Budsjettet er ingen kamp med én vinner og én taper

Les også

Aldri bra nok for Halsalista

Les også

Bra nok – for Halsa