FO er organisasjonen for sosialarbeidere med høyere utdanning. Vi ønsker en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.

Autorisasjon skal være med å sikre kvaliteten på fagfolk. At man holder seg innenfor lover og regler og utøver sitt yrke som man skal. Dette gir en trygghet.

I Norge har vi autorisasjon eller godkjenningsordning for en rekke yrker. Dette gjelder de fleste samfunnsområder og inkluderer yrker som sykepleiere, leger, advokater, fotpleiere, eiendomsmeglere, heismontører og revisorer. Huset ditt selges av en autorisert fagperson og heisen du tar opp til konsultasjonen med den autoriserte fotterapeuten, er kontrollert av en offentlig godkjent heismontør. Men fagpersonen du møter når et barn skal flyttes i fosterhjem, er ikke autorisert. For barnevernspedagogen eller sosionomen som ofte arbeider med sårbare personer i svært krevende livssituasjoner, finnes ingen slik ordning. Dette er for dårlig.

Kvalifiserte ansatte

Autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer sikrer at de ansatte er kvalifisert til å gjøre den vanskelige jobben. Når man jobber med sårbare mennesker, er det spesielt viktig at de ansatte er egnet for oppgavene. Det burde vært en selvfølge at disse skal møtes av kvalifiserte ansatte.

I alle yrker vil det alltid være noen som ikke burde gjøre jobben de er satt til. Dette blir spesielt sårbart når det er snakk om barn og ungdom i barnevernet, arbeidsledige som trenger penger til livsopphold eller personer med utviklingshemming.

I Norge tar vi for gitt at ansatte er egnet for jobben de gjør. I flere yrker har vi innført egne autorisasjonsordninger slik at ansatte som er grovt uegnet, utnytter egen posisjon eller begår alvorlige overtramp får yrkesforbud.

FO ønsker en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer, fordi det gir pasienter, brukere og sårbare mennesker en sikkerhet i at de ansatte som hjelper dem er egnet.

Nabolandene våre Sverige, Finland og Island har alle ulike former for autorisasjonsordninger.

På tide

Det er på tide å styrke rettighetene til klienter, brukere, pasienter og deres familier ved å stille strengere krav til sikkerhet, skikkethet og kompetanse hos de ansatte som hjelper dem. Samtidig kan autorisasjon være med på å øke statusen til profesjonene. Det kan i tillegg gi en trygghet for arbeidsgiverne som skal ansette fagfolkene.

Vi vet at vi vil trenge flere sosialarbeidere i fremtiden. Barnevernspedagoger og sosionomer er en sentral del av velferdsstaten. Autorisasjon er en viktig anerkjennelse av utdanningene, fordi yrkestitlene kun vil være tilgjengelig for dem som er skikket til å bære dem.

I år har vi sjansen til å både sikre pasient- og brukersikkerheten og samtidig anerkjenne den viktige jobben sosialarbeidere gjør. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Husk det når du avgir stemmen din ved høstens valg. Velg et parti som prioriterer sosialpolitikk og setter viktige sosialpolitiske tema på dagsordenen.