Disse oransje postkassene dukket plutselig opp

Aktørene i Kyststreif finner opp nye måter å markedsføre seg på.