Valget nærmer seg og vi skal gi vår stemme til fylkestilhørighet.

Etter som jeg leser av TK foreligger det en utredning om Fylkestilhørighet i forbindelse med folkeavstemmingen som skal foregå i Kristiansund, Smøla og Aure.

Jeg har ikke lest hva som kommer frem i utredningen, men skal en dømme etter hvordan rådmannen i Kristiansund og tidligere ordfører i Aure har oppfattet rapporten, må det være tynne saker. At de så entydig slår fast at det fortsatt er best å høre til i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Dette får meg til å tenke at det må være en annen agenda som ligger bak en slik innstilling. Det er ingen av oss som er tilhengere av å søke om å skifte Fylkestilhørighet som tror at dette blir enkelt, til det er saken for komplisert. Det går likevel an å være mer forover lent og fremtidsrettet i tanken om å kunne delta i den eventyrlige utviklingen vi kommer til å oppleve langs havrommet i kysten Nordover.

Vilje til å tenke nytt?

Vi vet at det er sterke krefter som arbeider for at mer fragmentering av Nordmøre vil tilsi at å kunne beholde M og R Fylkeskommune som eget Fylke, blir vanskelig. Vi vet at det er noen sterke damer på indre Nordmøre som kommer til å gjøre alt som står i deres makt for å unngå at Kristiansund, Smøla og Aure får gå til Trøndelag om det blir flertall for å søke om en slik tilhørighet.

At det er et flertall for å skifte Fylkestilhørighet i Aure er det liten tvil om, men om viljen til å tenke nytt i Kristiansund, og Smøla er jeg i tvil om, når en registrerer hvordan sentrale politikere tenker om fremtiden. For meg ser det ut som «vi vet hva vi har men vi vet ikke hva vi får». Dette er etter min mening et forslitt uttrykk når vi vet hvordan den eventyrlige utvikling vi har fått innenfor den digitale verden og de muligheter som ligger bare der.

Det som er hevet over enhver tvil er at dersom en fortsatt skal tilhøre M og R, må de sentrale politikerne i kommunene påregne å bruke mye av sin tid på lobbyvirksomhet,. dersom en en skal kunne få det som en rettmessig skal kunne kreve fra M og R Fylke. Fogderiene har ikke endret seg siden fylkeskommunens opprinnelse. Det som har endret seg etter min vurdering er at Ålesund og Molde har styrket seg som regionsentre, mens Kristiansund, er svekket, i og med at Eide er gått sørover og Halsa nordover.

Mange muligheter

Jeg kommer ikke til å glemme da Aure kommunestyre enstemmig bestemte at vi skulle bryte med M og R Fylkeskommune og søke samarbeid med nabokommunene og Sør-Trøndelag fylkeskommune, et avgjørende valg som gjorde at vi fikk til det som er utviklingsmulighetene på Tjeldbergodden. Det var eventyrlige åtte år jeg fikk sitte som varaordfører med Knut Baardseth som ordfører og dyktige politikere fra flere parti i Aure, hvor arbeidet mot Fylket var en viktig del av det. At sentrale personer i fylke og stat klarte å lure oss da Ormen Lange skulle føres til Møre, er en annen sak og kunne fylt en bok, noe jeg ikke vil bry leserne med i denne omgang. Jeg håper at ordføreren og formannskapet i Aure kan finne en løsning. Det finnes mange mulige løsninger dersom politikerne i Aure ser fremover og tenker nytt.

Kamp om smulene

Slik styrkeforholdet er i det politiske landskapet i Norge i dag, er det ikke stortingsflertall for å legge ned dette tredje forvaltningsnivået, fylkeskommunen. En må påregne at dette vil vare i noen tiår til.

Jeg kan ikke etter beste evne skjønne at det finnes politikere på Nordmøre som fortsatt vil kjempe om «smulene» som tross alt faller ned på noen prosjekter i Kristiansund. At det er noen sentrale politikere i M og R som er skremt til å love noen kroner til Kristiansund er ikke overraskende, men jeg tror det er kortvarig. Når støyen om fylkestilhørighet har lagt seg vil alt komme tilbake til det samme gamle, kamp om alle bevilgninger.

For Nordmøre må det sentrale være å kunne sitte rundt det bordet som har de største økonomiske muligheter for å kunne utvikle vår region. Til dette trengs det politisk klokskap og hardt arbeid.

Jeg håper at de yngre kreftene tar tak og ser fremover og ikke at det er gamlinger som meg som «tramper i klaveret». Godt valg.

Les også

Smølaungdommen ønsker å bli værende i Møre og Romsdal

Les også

Regiondebatten: – Vi må tørre å spørre innbyggerne hva de mener

Les også

Tidligere Aure-ordfører: – Det beste vi kan gjøre er å stå samlet i det fylket vi er