Små kommuner som Aure har en krevende oppgave hvis innbyggertallet skal opprettholdes. Har kommunen en ambisjon om å øke innbyggertallet kreves det spesielt mye - særlig hvis det er kommunens politikere og ansatte som skal sørge for dette.

Enkeltpersoner i kommunen kan gjøre en forskjell slik som vi ser i eksemplet med Knut Baardset (H) sin tid som ordfører. Industrien blomstret, mange nye arbeidsplasser ble etablert og infrastruktur med nye veier og bruer ble bygd. En gründer og samfunnsbygger!

I forrige kommunestyreperiode ble det vedtatt en ambisiøs næringsplan som satte mål om å øke innbyggertallet med 300 over en 10-års perioden. Penger til tiltaket ble bevilget og næringssjef i 100 % stilling ansatt for å levere i henhold til målene. Er ønsket resultat oppnådd så langt? Stemmer det at siste løype-melding sier minus 100? Veien er lengre og tiden kortere.

Føler seg dårlig behandlet

Eget næringsutvalg er nedsatt for å bidra til å gjøre forskjellen. Undertegnede ble engasjert som leder fra februar 2019 til kommunevalget oktober 2019. Da ble ny leder valgt for 4 år.

Hva har skjedd? Den nye lederen flyttet nettopp til Trondheim der han arbeider. En innbygger mindre i kommunen. Det er søknader om midler fra næringsfondet (som er innom næringsutvalget) der søkere føler seg veldig dårlig behandlet. Muligens var en av disse så misfornøyd at det var det som gjorde at han solgte huset og flyttet fra kommunen. Uansett årsak - et stort tap å miste ressurspersoner ut av kommunen.

Les også

Positivitet i Aure

Toppidrettsveka, brød eller sirkus?

Toppidrettsveka – en fest for og av folket

Er det andre årsaker som gjør at folk vurderer å flytte? Omklassifisering av kommunale veier der innbyggere ikke ser seg mål på brøyting og vedlikehold på egen hånd - flere føler seg presset til å flytte. Da kan veien bli kort til å etablere seg i en nabokommune.

Ap og Sp har kjøttvekta

Aure kommune arbeider nå med budsjettet for 2021. Har kommunestyret ambisjoner om å følge opp vedtaket fra høsten 2018 om å øke innbyggertallet i kommunen?

Er det på tide å evaluere innsatsen og resultatet fra det som er gjort i Næringsutvalget og Aure Vekst (næringsavdelingen)? Er alle politikere fornøyd?

Hva vil kommunen gjøre for at folk flytter til kommunen?

I Aure er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har flertall og dannet koalisjon i kommunestyret der AP fikk ordføreren og SP varaordfører. (Varaordføreren har jeg adressert i et tidligere innlegg i TK og etter det ble det helt stille fra han).

Velgere i kommunen som er misfornøyd må spesielt holde disse partiene ansvarlig. De har kjøttvekt i kommunestyret til å klubbe ned kloke innspill fra opposisjonen.