Vegtrafikksentralen Midt meldte på Twitter fredag 17.40 at Atlanterhavstunnelen varstengt. Grunnen var et vogntog som hadde problemre og fikk stans i vegbanen. Bergingsbil ble hyret, men denne kom helt fra Vestnes og det ble derfor satt inn ledebil for å opprettholde trafikken gjennom tunnelen.

Klokken 22.00 var tunnelen åpen for vanlig ferdsel igjen.