Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) viser til at det vil bli mer ekstremvær i fremtiden, noe som også kan føre til at mobildekningen blir borte.

– Vi må derfor tenke nytt for å bedre den mobile beredskapen i Norge, både for å få dekningen raskt tilbake og for å få på plass midlertidige løsninger der det er nødvendig, sier han.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nå utarbeidet en rapport om hvordan samfunnet raskt kan få etablert midlertidig mobildekning etter store ulykker der nettene blir utilgjengelige.

– Vår vurdering er at det ikke finnes én løsning som kan løse alle typer behov i kriser. Ulike typer hendelser, geografi og omfang vil kreve fleksible løsninger for effektivt å kunne etablere midlertidig mobildekning, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.

Hun nevner at mobildekning kan etableres ved hjelp droner eller andre luftfartøy som kan holde en basestasjon i lufta over et ulykkesområde.

Det finnes også ulike kommersielle løsninger for å etablere dekning til sjøs, i lufta og i områder på land hvor det ikke er mobildekning, ifølge Nkoms rapport. I tillegg er fremtidige løsninger basert på droner, lavbane bredbåndssatellittsystemer og ny funksjonalitet i 5G vurdert i rapporten. Nkom anbefaler også å utfordre innovative miljøer til å utvikle og vurdere nye løsninger.