Den 15. februar. 2022 ble det holdt årsmøte i Halsa Pensjonistforening på Mors gryter på Liabø. Det møtte i alt 29 medlemmer.

Foreningens leder ønsket alle vel møtt. En spesiell hilsen og velkomst til vår trofaste spillemann Bjarte. Det ble så allsang «Barndomsminner fra Nordland» med Rolf som forsanger og musikk av Bjarte.

Årsberetningen ble referert av sekretær Ola Skålvik. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Rolf Maridal. Det var ingen bemerkninger til verken årsberetning eller regnskap som ble godkjent. Foreningens økonomi er god.

Foreningens nye styre er: Aase Fjærli valgt for 2022 – 2023, gjenvalg. Valgt som styrets leder for 2022. Som nestleder Harald Bersås for 2021 – 2022, ikke på valg, Ola Skålvik sekretær for 2021 – 2022, ikke på valg. Børge Blekken kasserer for 2022 – 2023, ny. Bjørg Reiten styremedlem for 2021 – 2022, ikke på valg. Varamedlemmer til styret for 1 år: Synnøve Garte Fjellås gjenvalg, Magnhild Jensen gjenvalg. Valgnemnd: Anny Aakvik valgt for 2022 – 2023 ny. Marit Halse, 2021 – 2022 ikke på valg.

Rolf Maridal går nå ut av styret etter 6 år som leder og 2 år som kasserer. Aase takket for en betydelig innsats i disse åra og overrakte en vakker plante. Ho ønsket at han fortsatt ville delta på våre møter med sin flotte sangstemme, alltid godt med en flink forsanger.

Det formelle møte var dermed over, og vi gikk så over til den mer uformelle delen med servering av middag med dessert og kaffe.

Aase og Ola orienterte om et kurs i smarttelefon og nettbrett som vi har fått til sammen med Frivillighetssentralen. Kurset startet 22. februar og går over 5 kvelder fra 16.00 – 18.00. Det er i alt 15 påmeldte av våre medlemmer. Tydelig er behov for et slikt tiltak. Videre ble det luftet interessen for turer/utflukter til vår/sommer/høst. Det kom gode forslag til dagsturer som: Bli kjent i Heim, egen kommune, tur til Averøy og Bud, samt Smøla med Veiholmen. For lengre turer over flere dager må vi ha samarbeid med andre foreninger, noe vi har god erfaring med.

Det ble også tid til en bursdagssang, da en av de tilstedeværende medlemmer hadde 82-årsdag.

Så var tiden kommet til quiz med Harald. Denne gang hadde han tatt for seg hvordan vi hadde det både før og etter kommunesammenslåingen. Spørsmål om kommunestørrelse, skolekretser. Ordførere, skoler, butikker, kirker, hvem vi grenser til og kommunenummer var tydelig interessant for deltakerne. Godt jobba, Harald!