Ordføreren i Kristiansund uttaler seg på NRK i beste sendetid om de lokale karantenebestemmelsene i Kristiansund. Han forteller bestemt at de har gjort unntak for havbruk og oljenæringen. Helt greit så langt, men det er sannsynligvis dessverre feil informasjon. I kommunelegens skriv er det gjort unntak for offshorenæringen og noen andre viktige funksjoner. Ikke noe om havbruk eller leverandørindustri som vi har mye av i Kristiansund og på Nordmøre.

Bakgrunnen for reportasjen var at sentrale aktører fra lokalt næringsliv, som representerer mange arbeidsplasser i Kristiansund, etterlyser korrekt informasjon og tilpasning til nasjonale vedtak. Jeg etterlyser en mer ydmyk og lydhør holdning fra ordføreren. De fleste ledere arbeider intenst for å holde bedriftene i gang for å unngå permitteringer og stans. Det kommer tider etter korona og da trenger vi alle de private arbeidsplassene vi kan få, også i Kristiansund.

Er dette uttrykk for at ordføreren ikke er opptatt av næringsliv, og heller ikke lytter til industrien?