Lørdag samles forskningsmiljøene på Nordmøre på kaia i Kristiansund fra kl. 11 til kl. 15. Det er for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt forskning.

– Her kan befolkningen få snakke med lokale forskere, og se hva de har med seg for å fortelle om forskningen sin på et Forskertorg, som en del av Forskningsdagene 2022, sier kommunikasjonsansvarlig Signe Sefland.

Hun opplyser om at det er første gang det arrangeres Forskertorg på Nordmøre. Det ser både hun og forskerne frem til.

– Vi ønsker å gi folk et innblikk i forskningen som foregår på Nordmøre, og menneskene bak. Her tas forskningen med ut.

Får kjenne på arter fra havbunnen

Sefland forklarer at det vil være mulig å komme tett på det marine livet under forskertorget lørdag.

– Du kan se på alger og fiskeråstoff som skal lage morgendagens matsystem. Du kan se og kjenne på ulike arter fra havbunnen, forstå nærmere hvordan en hjerne er bygd opp og lære om stedssansen, for å nevne noe.

Det vil bidra til å gi folk mer kunnskap om livet under havet, og om hva forskerne driver med.

– Forskning gir kunnskap, og kunnskap former samfunnet, påpeker Sefland.

– Vi håper at folk flest, små som store, tar turen nedom kaia og snakker med oss om både hav, helse, hjerne og natur.

Forskningsmiljøene som har gått sammen for å arrangere dette er Møreforskning, Helseinnovasjonssenteret, NORSØK og NIBIO.