Kommunaldirektør i Kristiansund og leder i Samarbeidsrådet for Helseplattformen, Arne Ingebrigtsen, prøver i sitt tilsvar å slå tilbake. Han beskylder meg for feil fakta. Her er det Ingebrigtsen og Helseplattformen som står for desinformasjon.

I kommentarfeltet i Tidens Krav, til mitt debattinnlegg, påstår Ingebrigtsen at jeg har en særinteresse i å snakke ned Helseplattformen, i og med at jeg var generalsekretær i IKT-Norge, som hadde mulige konkurrenter til Epic, blant medlemmene. Jeg kan opplyse Ingebrigtsen at jeg sluttet i IKT-Norge 30.10.2016. Jeg har ingen dobbeltrolle. Men det har Ingebrigtsen.

Dobbeltrolle?

Han skriver i sitt tilsvar at han har fulgt arbeidet med Helseplattformen tett gjennom flere år. Det skal være sikkert og visst.

Som leder av Samarbeidsrådet for Helseplattformen burde han oppgi at han har flere hatter. Det har vakt oppsikt måten han har forsøkt råselge Helseplattformen på til andre kommuner. Totalt uten forbehold. Ingebrigtsen er nestleder i Helseinnovasjonssenteret AS. Et senter etablert i Kristiansund, som har som formål å drive forskning og utvikling. I konstituerende styremøte i foretaket i 2019 under sak 10/19 fremgår det at Helseinnovasjonssenteret AS skal samhandle med Helseplattformen. I 2021 fremgår det at Helseinnovasjonssenteret har et pågående oppdrag nr. 13538 som heter: «Felles forskningsinnsats. Samfunnsnytte ved innføring av Helseplattformen.» På Ingebrigtsens LinkedIn profil, står han oppført som styremedlem og konsulent i selskapet. Dette lukter ikke godt. Her blandes roller. Tillit og troverdighet blir deretter.

Kommuneøkonomi

Det er lett å forstå at Ingebrigtsen misliker kritikk mot Helseplattformen. Han startet med å legge skylda på helsearbeiderne, for at de ikke ville marsjere i takt og manglet endringsvilje.

Min påstand var at det ligger økonomiske motiver bak at Ingebrigtsen og syv andre kommunedirektører prøver å legge lokk på negativ omtale av Helseplattformen. Kommunen trenger flere å dele regninga på. Ingebrigtsen svarer ut det med å påstå at staten har garantert. Staten har garantert for et lån. Låner man penger er det vanlig å betale pengene tilbake, og de må selvsagt komme fra et sted. Prosjektet var budsjettert til 2,7 milliarder. Det har nå passert langt over 4 milliarder. Ingebrigtsen hevder at det ikke er å gå ut over budsjettrammene.

Driftsutgifter

Han underslår totalt at drift- og vedlikeholdskostnader må dekkes av kommunene. Regninga her er selvsagt avhengig av hvor mange kommuner som blir med. I Danmark ble dette uttrykt slik vedrørende Sunnhetsplattform: «Ikke viste vi hvor toget kom fra, ikke viste vi hvor toget skulle, og ikke viste vi hva billetten ville koste.»

Et annet moment, som gir betydelig økonomisk usikkerhet, er at styret i Helse Midt ikke gjennomførte den lovpålagte konsekvensanalysen. Det er pålagt alle offentlige prosjekter som er budsjettert til over en milliard kroner, å gjennomføre en slik analyse. Det kan medføre at den såkalte garantien er null verdt.

Ingebrigtsen hevder at uleselige epikriser er fikset. Han skriver: « Nå er problemet løst, men brukerfeil kan ikke utelukkes.» Fint om feilene etter over to måneder, endelig er rettet. Allikevel rapporteres det i dag fortsatt om feil hos fastlegene. Jeg påstod at det etter 14 dager var innrapportert 9.500 feil. Det stemmer, og tallet ble først oppgitt på Helseplattformens interne utviklerforum.

Gammel teknologi

Jeg hevdet at teknologien til Epic ble utviklet på 70-tallet. Årstallet er 1975. Programspråket MUMPS, regnes som steinalder i dag, men selvfølgelig kommer det oppdateringer. Det gjør det med all programvare. Problemet med denne IT-arkitekturen er at det tar lang tid å rette feil fordi man må helt inn i rota på systemet. Det medfører igjen at retting av en feil kan føre til utilsiktede feil et annet sted. I Finland kaller de dette evighetsproblemet. Der er regninga nå 8 milliarder kroner.

Virkeligheten

Virkeligheten er fortsatt: Pasientopplysninger som er uleselige. Medisinliste som ikke fungerer. Røntgenbilder som må sendes fysisk. 60 bekymringsmeldinger til Helsetilsynet. Enorm økning i antallet brudd på arbeidsmiljøloven. Helsekøer som vokser. Et styre som hemmeligholder økonomistatus. Styringsdata som ikke fungerer. Dette hverken kan, eller bør kostes under teppet, selv ikke av dem som ønsker å redde sitt eget skinn.

Les også

Hvor mye synsing skal innføringen av Helseplattformen tåle?

Les også

Helseplattformen: Arne Ingebrigtsen feilinformerer?

Les også

Helseplattformen og unnlatelsessynder

Les også

Hvorfor innfører vi en felles pasientjournal?

Les også

Helseplattformen