Det skriv seksjonsleiar Bjørnar Loe i ei pressemelding frå fylkeskommunen onsdag.

Av 15 nominerte, blei Molde Fjordhotell kåra til Årets lærebedrift 2022 i Møre og Romsdal.

Kjøkkensjef Jan Roger Blø seier det er ei ære å bli tildelt prisen.

– Vi er stolte av å bli kåra til årets lærebedrift, og vi vil rette ein stor takk til juryen for at dei legg merke til og verdsett den innsatsen og arbeidet som vi har lagt ned over tid. Ei slik anerkjenning gir motivasjon både personleg og for Molde Fjordhotell til å stå på for fagopplæringa og ungdommen fremover, seier han i pressemeldinga.

Molde Fjordhotell, tidlegare Molde Fjordstuer, har heilt sidan starten av 2002 arbeidd aktivt med opplæring av lærlingar, både på kjøkkenet, i restauranten og i resepsjonen. Bedrifta er medlem i opplæringskontoret for salg og reiseliv i tillegg til opplæringskontoret for hotell, restaurant og matfag.

Inkludering

Yrkesopplæringsnemnda grunngir valet med at bedrifta arbeider svært godt med inkludering og tilrettelegging for eit godt arbeids- og læringsmiljø. Dei har over mange år hatt høg gjennomføring og svært få hevingar blant lærlingane. I tillegg tar bedrifta samfunnsansvaret på alvor og meiner det er viktig å ha lærlingar for å bidra til kvalifisert arbeidskraft til ei kvar tid.

Bedrifta har og vore aktive i planlegging og deltaking internasjonalt med utveksling av både lærlingar og faglege leiarar. Dei har deltatt og gjort det godt i nasjonale konkurransar og er òg med i det fylkeskommunale «prosjekt reiseliv».

– Det å ha lærlingar bidrar til hyggelege og positive kundeopplevingar. Satsinga på lærlingar gjer bedrifta til ein attraktiv arbeidsplass for alle som arbeider her, seier Blø.

Det er opplæringskontor, prøvenemnder og andre relevante aktørar som nominerer kandidatar til Årets lærebedrift. I fjor gjekk prisen til Luggen Hårstudio AS.