Jeg tenker på om folk egentlig er klar over hvilket valg vi står overfor i år? Det virker som det er mange som er så opptatt av å «kaste Regjeringa». Men... det er da kommune- og fylkestingsvalg i år.

Da er det vel aller viktigst å se hvordan egne kommuner og fylker forvalter ansvaret overfor sine innbyggere? Hva med å se litt på sine egne kommunerepresentanter og deres bestemmelser over oss innbyggere?

Se bare på Nesset kommune. De velger tross store protester fra egne innbyggere, og ikke minst nabokommuner, å si JA til reguleringsplan for det nye nasjonale/internasjonale deponi for farlig uorganisk avfall i hele landet. Med Høyre i spissen for dette og Høyre i Molde er enige! Alt dette til en Nordmørsfjord som er mer enn nok belastet fra før!

Høyre og flere andre partier jobber for fullt for Møreaksen med store forurensede tunneler under sjø. Tenk på alle de planlagte bypakkene med bompenger i Ålesund, Molde og Kristiansund? Og Ikke minst har vi sykehusproblematikken med nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund.

Men det virker som at folket er mest opptatt av hva som skjer sentralt og i Oslo? Kanskje vi nå skal snu hodet mot eget fylke og egen kommune for å se på hva som skjer der? så får vi ta neste valg ved neste veikryss når den tid kommer.

Jeg velger meg FrP som står klar og tydelig imot nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund til det nye sykehuset er klart. Jeg velger meg FrP som er imot bygging av lange forurensede undersjøiske tunneler og heller vil ha flytebruer. Jeg velger meg FrP som er imot Bypakker og bomveier. Jeg velger meg FrP som er imot Deponi på Raudsand.